Välkommen till manualsidorna för DF RESPONS

DF RESPONS Översikt

Här hittar du all information som behövs för att administrera systemet DF RESPONS.

Börja med att läsa Kom igång-guiden för en steg för steg-guide hur ni kommer igång med att använda DF RESPONS.

Under avsnittet Ärendetyper finns information om hur du bygger en ärendetyp (modul) i DF RESPONS och information om alla delar av konfigurationen, så som fält, vyer, e-postmallar och regelverk.

Under avsnittet Ärenden hittar du information kring ärendehantering, t.ex. hur man skapar/ändrar ett ärende, olika funktioner i ärendehanteringen, hur man gör sökningar och tar fram statistik och rapporter.

Under avsnittet Organisation hittar du all information du behöver för att administrera struktur, användare, roller och grupper.

Under avsnittet System finns bland annat information om systemets inställningar, bloggfunktion, publikationer och loggar.

Under avsnittet Personligt finns information om funktioner som är gemensamma för samtliga användare, t.ex. inställningar för användarkonto.

Under avsnittet Mina sidor hittar du information om Mina sidor för externa användare.

Under avsnittet Versionshistorik kan du följa vilka förändringar som gjorts i DF RESPONS i samband med versionsuppdatering.