Ersättare

En användare i DF RESPONS kan utse en eller flera användare till sin ersättare under den period som användaren är frånvarande. Ersättare hanteras av respektive användare genom att klicka på knappen Ersättare som du hittar om du väljer Ditt namn -> Ersättare.

Gå till ersättare

Systemadministratören kan även utse ersättare åt andra användare genom att öppna kontoinställningarna för den person som ska tilldelas en ersättare.

Rättigheter för ersättare

Ersättare utses för en begränsad period och gäller en eller flera ärendetyper. Under perioden kan ersättaren:

  • Få en kopia på all e-post som systemet skickar till den frånvarande. Både meddelanden om nya ärenden och påminnelser om gamla.
  • Få samma rättigheter som den frånvarande har på de angivna ärendetyperna.
  • Få tillgång till de vyer som den frånvarande har.
  • Få tillgång till samma mallar på kommunikationsfälten som den frånvarande har.
  • Dyka upp som valbar användare på de användarfält där den frånvarande är med. Om Visa information om frånvaro/ersättare är aktiverat hos användarfältet kommer det även att synas när en användare är frånvarande och vem som ersätter vem. Se bilden nedan.

Välja ersättare

När en ny ersättare utses kan användaren välja vilka av behörigheterna ovan som ersättaren ska erhålla. Som standard erhåller ersättaren samtliga behörigheter förutom vyerna. Val av behörigheter visas när användaren klickar på Lägg till (se bilden nedan).

Lägg till ersättare

När du klickar på Ersättare kommer du till en översiktssida för att hantera ersättare där du kan se ersättare som redan finns upplagda för dig och du kan se vilka användare som du är inlagd som ersättare för. Både aktiva och utgånga ersättningsperioder visas. Du kan också lägga till ny ersättare.

För att lägga till en ny ersättare, klickar du på Lägga till. Du väljer vem som ska vara ersättare och mellan vilka datum. Sedan väljer du vilka ärendetyper ersättaren ska få tillgång till och slutligen vilka rättigheter, vyer, e-post osv. som ersättaren ska tilldelas.

Lägg till ersättare

När du gjort dina val klickar du på Spara.

Om det redan finns en ersättare upplagd för dig och det är samma användare som ska vara ersättare igen kan du redigera den befintliga posten. Det gör du genom att klicka på Ändra och sedan justera de uppgifter som behöver ändras, t.ex. datum.

Hantera ersättare