Språkstöd

DF RESPONS har ett inbyggt språkstöd. Språkstödet gör det möjligt att visa ett externt formulär på flera olika språk. Systemet stödjer i nuläget följande språk: svenska, finska, engelska, tyska och arabiska. Önskar du arbeta med ett annat språk än dessa vänligen kontakta Digital Fox support. Vi hjälper dig att aktivera önskade språk. Eftersom språkstödet idag är begränsat till de externa formulären är det inte möjligt för inloggade användare att arbeta i ett annat språk än svenska.

Följande delar av systemet kan översättas på olika språk:

  • Egenskaper hos dynamiska fält. Namn, förkortning och beskrivning är egenskaper som har ett flerspråksstöd hos samtliga fälttyper. Flervalsfältet tillåter även språkstöd för samtliga valbara alternativ.

Språkstöd för egenskaper

  • Enheter i organisationsträdet. Om något av de externa formulär som ska använda sig av flera språk innehåller ett organisationsfält måste de valbara enheterna översättas. Namn för enheter översätts på struktursidan (Organisationen -> Struktur). Byt till önskat språk i övre vänstre hörnet. Döp därefter om de enheter som är externt valbara till sitt namn på det valda språket.

Hantera organisationsstruktur

  • Egenskaper på ärendetypen. När en användare skickar in ett nytt ärende via ett externt formulär kan ett meddelande visas. Detta meddelande kan även sättas på flera språk. Om ärendetypen tillämpar förhandsgranskning så kan även förhandsgranskningsmeddelandet språkanpassas.

Språkinställningar för ärendetypens svarsmeddelanden

För att använda ett annat språk än svenska på det externa formuläret måste du ange ett särskilt attribut i adressen till formuläret. Under kategorin Ärenden i kapitlet Externa vyer - Språkval kan du läsa om hur du länkar till rätt språk.