Ärendestatistik

Widgeten visar ärendestatistik. Det går t.ex. visa antal öppnade, skapade, sekretessbelagda eller avslutade ärenden för olika ärendetyper under en viss tidsperiod. När du klickar på ärendena i listan eller stapeln kommer du till ärendetypens översiktssida där de aktuella ärendena visas.

Ärendestatistik widget Bilden visar widgeten i visningsläge Matris.

Inställningar

Allmänna inställningar Beskrivning
Id Anger widgetens unika ID-nummer.
Titel Ange en titel för widgeten.
Beskrivning Skriv en beskrivning av widgeten. Om du väljer att visa beskrivningen kommer den synas i kursivt under titeln.
Aktiv Om ikryssad visas widgeten i layouten.
Visa titel Om ikryssad visas titeln.
Visa beskrivning Om ikryssad visas beskrivningen. Observera att titeln måste vara synlig för att beskrivningen ska vara synlig.
Specifika inställningar Beskrivning
Enskilda ärendetyper Ange om widgeten ska visa ärenden av en specifik ärendetyp.
Enligt rättigheter Ange om widgeten ska visa ärenden beroende på rättighet.
Egenskap Om du väljer att söka en period utifrån en specifik egenskap, t.ex. "Registreringdatum", kommer statistiken att visa hur många av de ärenden som skapats under perioden som är nya/avslutade/öppna/sekretessbelagda/ej sekretessbelagda (ingen hänsyn tas till när ärendet avslutades/sekretessbelades). Väljer du istället att ange en period som ska gälla enskilt för varje egenskap kommer statistiken att visa antal ärenden under perioden som har: skapats, blivit sekretessbelagda, avslutats.
Tidsperiod Ange tidsperiod som ska användas för att filtrera fram vilka ärenden som ska visas. Ändra till Byt till tidsintervall baserat på aktuell tidpunkt för att kunna skapa en dynamisk tidperiod, t.ex. senaste veckan eller månaden.
Diagramtitel Ange en titel för diagrammet. Kan lämnas tom.
Diagrambeskrivning Skriv en beskrivning för diagrammet. Kan lämnas tom.
Visningsläge Ange vilken typ av diagram som ska användas för att presentera statistiken.
Inkludera Ange vilka egenskaper som ska inkluderas i statistiken.
Visa tidsperiod Ange om tidsperioden som är vald ska visas.

För att du ska se ärenden i widgeten måste du välja en ärendetyp eller rättighet att filtrera på.

Observera att inställningarna för ärendetyper och rättigheter inte samkörs. Så har du t.ex. valt två ärendetyper du vill visa men även fyllt i rättigheten Läsa ärenden så kommer ärenden från alla ärendetyper där du har rättighet att läsa synas i listan, inte enbart ärenden från de ärendetyper som du har valt.