Rekommenderade inställningar för systemet

I systemet finns det ett flertal tidsintervall och timeouts att ta hänsyn till. Dels är det tidsintervall och timeouts för själva IIS-applikationen och dess Application Pool, dels är det tidsintervall och timeouts för själva systemet. Det är viktigt att förstå dessa intervall för att DF RESPONS ska fungera bra.

IIS och application pool

Alla .NET-applikationer använder en Application Pool som styr hur applikationer ska fungera. En av de viktigaste inställningarna är den som kallas Idle Timeout vilken styr hur lång tid utan inkommande requests som är tillåten innan processen som kör applikationen stängs ner. För DF RESPONS skull är det viktigt att denna inte är så pass kort att timeout uppstår samtidigt som en eller flera användare är inloggade med aktiva ärendelås. Effekten av detta skulle bli att mejl som egentligen skulle skickas aldrig kommer skickas. Standardvärdet för Idle Timeout är 20 minuter men ska alltså ställas upp så den är minst lika lång som ärendeminnets Idle Time.

Rekommenderade timeouts och inbördes ordning

Nedan visas hur timeouts kan/bör konfigureras, sorterade i fallande ordning:

TimeOut Tid (min) Beskrivning
IIS ApplicationPool Idle Timeout 120 Förhindra att IIS Application Pool stängs av innan 2 timmar av inaktivitet. Värdet sätts lämpligen via IIS Management Console.
Session Timeout 110 Tiden som sessioner är giltiga. Ska vara längre än ärendelåset för så länge som ärendelåset är aktivt så måste användaren ha en giltig session.

<sessionState mode="InProc" timeout="110"/>