Ärendesökning

Ärendesökningen gör det möjligt att söka fram ärenden med hjälp av ID-nummer. Sökning sker i alla ärendetyper så för att få fram rätt ärende behöver du endast veta ID-numret och inte ärendetypen. Du kan gå direkt till ärendet genom att klicka på knappen Öppna ärendet.

Ärendesökning widget

Inställningar

Allmänna inställningar Beskrivning
Id Anger widgetens unika ID-nummer.
Titel Ange en titel för widgeten.
Beskrivning Skriv en beskrivning av widgeten. Om du väljer att visa beskrivningen kommer den synas i kursivt under titeln.
Aktiv Om ikryssad visas widgeten i layouten.
Visa titel Om ikryssad visas titeln.
Visa beskrivning Om ikryssad visas beskrivningen. Observera att titeln måste vara synlig för att beskrivningen ska vara synlig.
Specifika inställningar Beskrivning
Visa ärendetyp Ange om ärendets ärendetyp ska visas.
Visa skapare Ange om vem som har skapat ärendet ska visas.
Visa skapat datum Ange om datum då ärendet skapades ska visas.
Visa om ärendet är avslutat Ange avslutatstatus ska visas.