Användarlogg

Från huvudmenyn, välj System -> Användarlogg

Händelseloggen för användare fungerar på precis samma sätt som händelseloggen för ärenden. Skillnaden ligger i vad som loggas och händelsernas typer.

Användarlogg

Nedan visas användarloggenstyper.

Händelsetyp Beskrivning
Användare skapad En ny användare har skapats.
Användare ändrad Information om en användare har ändrats.
Användare borttagen En användare har tagits bort.
Grupp skapad En ny grupp har skapats.
Grupp ändrad Information om en grupp har ändrats.
Grupp borttagen En grupp har tagits bort.
Grupp tilldelades användare En grupp har fått en ny medlem. Entity-id loggas med gruppens id här.
Gruppmedlem borttagen En gruppmedlem har tagits bort från en grupp.
Användare tilldelades grupp En användare har gått med i en grupp. Entity-id loggas med användarens id här.
Användare borttagen från grupp En användare har förlorat sitt gruppmedlemskap.
Användare tilldelades roll En användare tilldelades en roll.
Användarens rolltilldelning borttagen En användare togs bort från en roll.
Användare tilldelad ersättare En användare har fått en ersättare i systemet.
Användarens ersättare ändrad En användares ersättare har ändrats.
Användarens ersättare borttagen En användares ersättare har tagits bort.
Organisationsstruktur ändrad Organisationsstrukturen har ändrats i systemet. En enhet skapades, ändrades eller togs bort
Rättigheter ändrade Rättigheter ändrade på en användare, grupp eller roll. Går inte att söka på entity-id med det här filtret. Läs beskrivningarna på loggarna för att få reda på vilken användare, grupp eller roll det gäller.
Roll skapad En ny roll har skapats.
Roll ändrad En roll har ändrats.
Roll borttagen En roll har tagits bort.
Roll tilldelades användare En roll har fått en ny tilldelad användare.
Rolls användartilldelning borttagen En roll har slutat ha en användare tilldelad till sig.
Ersättare skapad En ersättare har skapats.
Ersättare ändrad En ersättare har ändrats.
Ersättare borttagen En ersättare har tagits bort.
Ospecificerat Systemet kunde inte identifiera typen. Läs i kommentaren på den specifika loggen.

Typer som handlar om samma sak

Det finns Händelsetyper som handlar om samma sak där t.ex. en användare går med i en grupp. Detta loggas då två gånger för att öka spårbarheten i systemet. Därför skaps en logg för gruppen och en logg för användaren där Entity-id sätts till gruppens/användarens id.

Filtrering och sökning

För att filtrera på användarloggen så måste du trycka på knappen filter uppe till höger. Filterknapp

Efter du har tryckt på Filter så dyker olika filtrerings alternativ upp. Filter

Filter Typ Beskrivning
Datum Kalender Filtrerar på större/mindre eller intervalldatum när loggar skapades.
Enhet Lista Filtrerar på enheter.
Typ Lista Filtrerar på användarloggtyper.
Användare-id Fritext (siffror) Filtrerar på användar-idn. Den som skapade loggen.
Användarnamn Fritext Filtrerar på användarnamn. Den som skapade loggen.
Beskrivning Fritext Filtrerar på innehållet i beskrivningen på loggarna.
Entity-id Fritext (siffror) Filtrerar på gruppers, användares eller rollers id. Detta filter matchar mot användarloggtyper för att specificera ner det till grupper, användare eller roller.

När du har valt de filtreringar du vill göra så trycker du på Filtrera knappen över alla filtreringsalternativ. Sedan laddas alla loggar om och den tar fram de loggar du har specificerat i dina filter.