Textradsfältet

Sammanfattning

Fältet används för inmatning av kortare textmassor. Textens längd är begränsad till högst 255 tecken. Det är möjligt att styra vilken typ av av text som måste anges med hjälp av s.k. reguljära uttryck. För att underlätta vid fältets design finns det några förvalda reguljära uttryck att välja bland, t.ex. personnummer, e-postadress eller postnummer. Det reguljära uttrycket innebär t.ex. att det inte är möjligt att mata bokstäver om det reguljära uttrycket är satt till postnummer utan det enda giltiga värdet för fältet är fem siffror.

På bilden nedan finns två textradsfält: ett utan reguljärt uttryck och ett med reguljärt uttryck som endast tillåter inmatning av personnummer enligt typen ÅÅÅÅMMDD-XXXX.

Textradsfältet exempel

Egenskaper

Egenskap Beskrivning
Standardtext Standardtext som visas då ingen text har angetts.
Unikt värde Ange om värdet måste vara unikt.
Maxlängd Maximal inmatningslängd.
Visa teckenräknare Ange om teckenräknaren ska visas eller inte.
Innehållstyp Ange typen på textfältets innehåll, här anger du om fältet ska ha ett reguljärt uttryck. Beroende på valt innehåll kontrolleras inmatning.
Kräv verifiering Ange om inmatning måste ske två gånger för att verifiera korrekt inmatning, t.ex. av e-postadress.
Verifieringstext Ange den information som ska visas i samband med verifiering.
Bredd Ange fältets bredd.