Organisationsfältet

Sammanfattning

Initialt består ett formulär av endast ett fält, det primära Organisationsfältet. Detta fält är unikt för ett formulär och det måste alltid finnas ett och endast ett primärt organisationsfält. Syftet med organisationsfältet är att koppla varje ärende till en specifik enhet inom organisationen.

Exempel på organisationsfält

Organisationsfältet exempel

Egenskaper

Egenskap Beskrivning
Standardvärde Ange fältets standardvärde, dvs. fältets förvalda organisatoriska enhet.
Root Används för att ange en rot-enhet på fältet. Om rot-enhet är vald går det endast att välja enheter som ligger under rot-enheten i organisationsstrukturen på fältet.
Rättighetsstyrd Ange om fältet ska vara rättighetsstyrt. Om fältet är rättighetsstyrt kan användaren endast välja enheter där hen har rätt att spara ärendet.
Tvinga val av underenhet Ange om det ska vara tvingande att välja underenhet.
Bredd Ange fältets bredd.

Tips - registrera ärenden på enhet automatiskt

Du kan ange ett standardvärde och sätta egenskaperna [Externt = Nej] och [Internt = Nej] på organisationsfältet. Effekten blir att användaren som registrerar ett ärende inte har någon möjlighet att välja vilken enhet ärendet ska registreras på. Alla ärenden kommer istället att registreras på den enhet som du angivit som standardenhet.

Skillnaden mellan valt standardvärde och vald rot-enhet

Skillnaden mellan att välja en enhet som standardvärde och en enhet som rot-id är att standardvärdet sätts vid ett nytt ärende men det går att byta till en ny enhet varsomhelst i organisationsstrukturen under förutsättning att rot-enheten är själva rot-enheten i organisationsträdet. Rot-enheten däremot är fast vilket innebär att det inte går att byta till en annan enhet varsomhelst i organisationsstrukturen utan du kan endast välja underenheter till rot-enheten.

I exemplet nedan sätts standardvärdet på fältet till Enhet 2 -> Enhet 2.1 och rot-enhet till Enhet 2. Det innebär att när du skapar ett nytt ärende är Enhet 2.1 förvald och vill du ändra enhet så går det endast välja enheter som är underenheter till Enhet 2.

Rotenhet exempel

Vill du att hela organisationsstrukturen ska vara valbar i fältet så sätter du rot-enhet till [Samtliga].

Sekundär enhetsstruktur

Det finns möjlighet att lägga till ytterligare organisationsfält genom att välja fälttyp Enhetsstruktur (sekundär). Fältet har samma egenskaper som det primära organisationsfältet.