Externa användare

Vad är en extern användare?

En extern användare är en användare som inte har inloggning till systemets administrativa sidor utan t.e.x har ett konto på Mina sidor. Det kan vara en medborgare som har skapat ett konto för att kunna lämna ett e-förslag.

Vem får administrera externa användare?

För att kunna administrera externa användare krävs det att inloggad användare har rättigheten Hantera externa användare.

Hantera extern användare

Från huvudmenyn, välj Organisation -> Extern användare. Du kommer då till översiktssidan för externa användare.

Lista över externa användare

Hitta användare

Sortera på någon av kolumnerna och lokalisera önskad användare i listan. Varje sida listar som standard 500 användare. Klicka på e-postadressen eller namnet för att komma till önskad användares egenskapssida.

Hittar du inte användaren? Prova sökfunktionen

Om du inte hittar användaren du letar efter i översikten, prova att använda sökrutan. Sökfunktionen söker bland egenskaperna efternamn, förnamn, visningsnamn, e-postadress och personnummer.

Ta bort extern användare

Ta bort användare

När man tar bort en extern användare kan man välja mellan att permanent ta bort användaren eller avpersonifiera användaren. Vid borttagning försvinner all information om användaren från systemet. Vid avpersonifiering finns referensen kvar men all personlig data raderas.

Alla ärenden som skapats av den externa användaren påverkas. Ett sådant ärende kommer visa antingen Användaren borttagen eller Användaren avpersonifierad. Oavsett val kommer personlig information om skaparen inte längre kunna presenteras.

Vid borttagningen kan man välja om Kommentarer eller Röster ska Låt vara, Ta bort, Avpersonifieras eller Avpersonifieras på begäran.

Information Beskrivning
Låt vara Personuppgifter som användes vid skapandet bevaras och presenteras ihop med kommentaren eller rösten.
Ta bort Kommentaren tas bort permanent i sin helhet, inklusive personuppgifter. Om kommentaren har svar kopplade till sig så bevaras kommentaren men all data för kommentaren raderas. Rösten tas bort permanent och kommer inte längre att räknas.
Avpersonifiera Kommentaren bevaras men personuppgifter raderas. Rösten fortsätter att räknas men personuppgifter kopplade till rösten raderas.
Avpersonifiera på begäran Samma som Avpersonifiera men att avpersonifieringen markeras med att det var användaren som begärde att hens uppgifter skulle avpersonifieras. Detta är för att förbättra loggar och spårbarhet i systemet.

Inaktivering av extern användare

Inaktivering av extern användare

Den orangea färgen markerar de användare som är inaktiverade i systemet. För att inaktivera en extern användare trycker du på den användare som ska inaktiveras och trycker på knappen Kontot är aktivt och bekräftar inaktivering av kontot.

Användarens egenskapssida

På användarens egenskapssida syns användarens egenskaper (namn, e-postadress, adress osv.) och information om kontot.

Användarens egenskaper

Kontoinformation

Informationstyp Beskrivning
Allmänt Består av allmän information som när kontot skapades och när användaren senast var inloggad.
Ärenden Information om hur många ärenden användaren har registrerat.
Röster Information om hur många röster som användaren har lagt på ärenden.
Kommentarer Information om hur många kommentarer som användaren har lagt på ärenden.

Verktygsfält

Beroende på vad den inloggade användaren har för rättigheter kopplat till sitt konto så syns olika verktyg i fältet.

Menyknapp Beskrivning
Ta bort Tar bort externa användaren.
Byt lösenord Ger dig möjligheten att byta lösenordet för den externa användaren.
Återställ lösenord Skickar en länk till den externa användarens e-postadress. Om användaren vill byta lösenord bör detta val användas.
Byt e-postadress Byter den externa användarens e-postadress.
E-post: Verifierad/Overifierad Verifiera och overifiera den externa användarens e-postadress. Overifieras e-postadressen så skickas en länk till den externa användarens e-postadress och ger hen chansen att verifiera e-postadressen igen.
Personnummer: Verifierad/Overifierad Verifiera eller overifiera den externa användarens personnummer. Overifieras personnumret så kommer användaren inte ha tillgång till vissa funktioner som kräver ett verifierat personnummer.
Konto är aktivt/inaktivt Visar om kontot är aktivt eller inaktivt, dvs. om användaren kan använda kontot eller inte.
Spara Sparar användarkontot.
Spara & stäng Sparar användarkontot och tar inloggade användaren till översikten av externa användare.
Stäng Tar inloggade användaren tillbaka till översikten av externa användare.