Hantera inaktiverade användare

Guiden beskriver hur du som systemadministratör i DF RESPONS hanterar inaktiverade användare i systemet. Ibland händer det att användare i DF RESPONS inte kan logga in i systemet.

Det finns två vanliga anledningar till att konton blir inaktiverade: 1. Användaren har inte loggat in i DF RESPONS på länge. Den vanligaste inställningen är att användare inaktiveras om de inte har loggat in i systemet på 360 dagar men i några system är inställningen 180 dagar. 2. Användaren har inaktiverats i ert AD. Orsaken brukar vara att personen har bytt tjänst och då fått ett nytt AD-konto.

Så här gör du för att aktivera användare

  1. Välj Organisation -> Interna användare i huvudmenyn.
  2. Inaktiverade användare markeras med orange färg i översikten.
  3. Sök efter användaren i sökrutan.
  4. I kolumnen Senast inloggad kan du se när användaren senast var inloggad i systemet. Om senaste inloggningen skedde för mer än 360 dagar sedan har "aktiveringstiden" överskridits. Om datumrutan är tom beror det på att användaren aldrig har varit inloggad i DF RESPONS. Då blir användaren inaktiverad 360 dagar efter det att användarkontot registrerades. Om senaste inloggningen skedde för mer än 360 dagar sedan eller om datumrutan är tom - fortsätt följa guiden. Om senaste inloggningen skedde för mindre än 360 dagar sedan fortsätter du till avsnittet Användaren har inaktiverats i AD:t.
  5. Öppna användarkontot genom att klicka på Användarnamnet.

Hitta inaktiverad användare

Inne på användarens översiktssida är rutan Inaktiverad längst ner på sidan markerad. Detta görs automatiskt av systemet när användaren inte har loggat in i DF RESPONS de senaste 360 dagarna.

  1. Avmarkera rutan.
  2. Spara och stäng.

Aktivera inaktiverad användare

Systemet sätter då ett nytt inloggningsdatum för användaren.

Varför inaktiverades kontot?

Genom att klicka på knappen Loggar i verktygsfältet kan du se varför kontot inte är aktivt, t.ex. att systemet har inaktiverat användaren X p.g.a. inaktivitet.

Användaren har inaktiverats i AD:t

Om den senaste inloggningen gjordes för mindre än 360 dagar sedan och användaren har markerats som inaktiverad beror detta på att användaren har inaktiverats i AD:t. Vanligtvis beror inaktiveringen i AD:t på att användaren har bytt tjänst och då har ett nytt AD-konto skapats. Då måste du ta bort det gamla användarkontot och aktivera det nya.

Att tänka på innan du tar bort kontot

Innan du tar bort kontot kan det vara bra att säkerställa att det faktiskt finns ett annat konto för användaren. Gå till Aktivera AD-användare och sök på användarens namn och/eller användarnamn. Om du inte hittar något nytt konto för användaren är det troligtvis något annat som är fel. Kontakta då Digital Fox support för felsökning. Ange användarens användarnamn när du kontaktar supporten.

Så här tar du bort kontot och aktiverar det nya kontot

  1. Innan du tar bort kontot kan det vara bra att anteckna vilka roller och grupper som är knutna till kontot. Om dessa fortfarande är aktuella behöver de knytas till det nya kontot.
  2. Öppna användarkontot, klicka på Ta bort. Du kommer att få en kontrollfråga i en dialogruta: Användaren kommer att tas bort PERMANENT. Klicka på OK för att fortsätta. Klicka på OK.

Ta bort användarkonto

Sedan ska du aktivera det nya användarkontot. Det gör du under Organisation -> Interna användare genom att klicka på knappen Aktivera AD-användare.

Aktivera AD-användare

Efter att det nya kontot har aktiverats tilldelar du användaren rätt roller och grupper.