Nummerfältet

Sammanfattning

Fält för att ange ett numeriskt värde. Både heltal och decimaltal går bra och det är möjligt att ange önskad precision vid inmatning, t.ex. minst 2 decimaler. Vidare är det möjligt att ange ett intervall inom vilket det angivna värdet måste ligga.

Exempel nummerfältet

Exempel nummerfältet

Egenskaper

Egenskap Beskrivning
Värde typ Kan välja nummer, procent eller valuta.
Standardvärde Standardvärde som visas då inget värde har angetts (flyttal/heltal).
Minvärde Anger en lägsta accepterad gräns för inmatning. Värdet som matas in på fältet måste vara större eller lika med minvärdet.
Maxvärde Anger en högsta accepterad gräns för inmatning. Värdet som matas in på fältet måste vara mindre eller lika med maxvärdet.
Decimaler Antal decimaler som ska anges vid inmatning.
Bredd Anger fältets bredd.