Ärendeaktivitet

Widgeten visar ärendeaktivitet. Det går t.ex. visa de senaste öppnade, skapade eller avslutade ärenden. När du klickar på ärendenumret i listan kommer du till det valda ärendet. Widgeten kan vara inställd på att antingen enbart visa den inloggade användarens aktivtet eller visa aktivitet för en viss ärendetyp.

Ärendeaktivitet widget

Inställningar

Allmänna inställningar Beskrivning
Id Anger widgetens unika ID-nummer.
Titel Ange en titel för widgeten.
Beskrivning Skriv en beskrivning av widgeten. Om du väljer att visa beskrivningen kommer den synas i kursivt under titeln.
Aktiv Om ikryssad visas widgeten i layouten.
Visa titel Om ikryssad visas titeln.
Visa beskrivning Om ikryssad visas beskrivningen. Observera att titeln måste vara synlig för att beskrivningen ska vara synlig.
Presentationsläge Ange vilket presentationsläge som ska användas: kompakt, standard eller utökat.
Specifika inställningar Beskrivning
Specifika ärendetyper Ange om widgeten ska visa ärenden av en specifik ärendetyp.
Enligt rättigheter Ange om widgeten ska visa ärenden beroende på rättighet.
Max antal aktivteter Ange maximalt antal aktiviteter totalt eller inom en gruppering av aktivtet och/eller ärendetyp inom en gruppering. Lämna tomt för standard (ingen begränsning).
Max förekomst per ärende Ange maximalt antal förekomster av ett ärende inom en gruppering. Lämna tomt för standard (ingen begränsning).
Max ålder Ange inom vilket tidsspann aktivteterna ska ha skett, t.ex. 7 dagar vilket innebär att senaste veckans aktiviteter kommer visas. Lämna tomt för standard (ingen begränsning).
Aktivtetstyper Ange vilka aktivitetstyper som ska visas.
Visa Ange om enbart aktivteter som genomförs av den inloggade användaren ska visas eller om alla användares aktiviteter ska visas.
Läsbehörighet krävs Ange om läsbehörighet på ärendet ska krävas för att ärendet ska synas.

För att du ska se ärenden i widgeten måste du välja en ärendetyp eller rättighet att filtrera på.

Observera att inställningarna för ärendetyper och rättigheter inte samkörs. Så har du t.ex. valt två ärendetyper du vill visa men även fyllt i rättigheten Läsa ärenden så kommer ärenden från alla ärendetyper där du har rättighet att läsa synas i listan, inte enbart ärenden från de ärendetyper som du har valt.