Publikationer

En publikation är ett urval av ärenden från en ärendetyp som görs tillgängliga för allmänheten (den Publika användaren). En publikation används bl.a. för att publicera synpunkter eller e-förslag på en hemsida. För att se en lista över existerande publikationer så väljer du Publikationer i menyn under System.

Publikationer

För att läsa ärenden i en publikation behövs inte ett användarkonto i DF RESPONS. När en publikation skapas bestäms ett ärendeurval och vilka fält som ska visas i publikationen. Detta är sedan låst, vilket gör det möjligt att enkelt skapa insyn i olika processer utan att lämna ut känslig information.

Vem får hantera publikationer?

För att menyalternativet Publikationer ska vara synligt, och för att kunna hantera publikationer, krävs det att inloggad användare har rättigheten Hantera publikationer.

Exempel på listvy för publikation

Exempel på listvy för publikationer

Exempel på detaljvy för ett ärende i publikationen

Exempel på detaljvy för publikation