Inställningar

För att skapa en ny sidlayout eller göra ändringar på en befintlig går du till översiktssidan för sidlayouter. Den hittar du genom att klicka på ditt namn uppe i högra hörnet och sedan på Sidlayouter.

Meny sidlayouter

Översiktssida

Du kommer till översiktssidan för layouter. På översiktssidan kan du se vilka grund-, standard- och användarlayouter som finns i systemet och du har möjlighet att använda. Det är här som du kan ändra en befintlig layout eller skapa en ny.

Översiktssida sidlayouter

Överst på sidan finns en filtreringsfunktion där du kan sortera vilka layouts som du vill se i din översikt. Du kan sortera på använda/oanvända layouter, dina/delade layouter och om du vill se standardlayouter eller ej.

Sortera sidlayouter

Varje layout färgkodas i översikten beroende på layoutens egenskaper. Till höger på sidan finns en legend som förklarar vad de olika färgerna betyder. Den layout med en gul ruta runt sig är den layout som används för dig, dvs. den layout som bestämmer hur din startsida ser ut.

Legend sidlayouter

Layouttyper

Det finns tre olika typer av sidlayouter i systemet: grund-, standard- och användarlayout.

Grundlayouten är unik och det finns endast en per domän. En grundlayout används om det inte finns någon aktiv standardlayout för domänen och användaren inte har skapat en egen layout. Grundlayouten följer med systemet vid installation.

Standardlayouten användas, om den är aktiv, för den aktuella domänen om en användare saknar egen aktiv layout. Endast en layout per domän kan vara standard. En standardlayout kan endast skapas och konfigureras av organisationens superanvändare.

Användarlayout skapas av den enskilde användaren och kan användas istället för grund- eller standardlayouten. En användarlayout kan delas till alla systemets användare och därmed användas av fler än en användare.

Skapa en ny layout

För att skapa en ny layout klickar du på knappen Ny layout uppe i högra hörnet på översiktssidan.

Skapa en ny sidlayout

Du kommer till sidan för att hantera layout.

Hantera sidlayout

Egenskaper

Börja med att ange layoutens egenskaper högst upp på sidan.

Egenskaper Beskrivning
Namn Ange ett namn för layouten.
Beskrivning Ange en beskrivning av layouten. Kan lämnas tom.
Använd Om ikryssad är denna layout aktiv för aktuell domän. Endast en layout per domän kan vara aktiv.
Delad Om ikryssad är denna layout delad, dvs. den kommer att vara synlig för andra användare som kan kopiera den för eget bruk.
Domän Ange den domän som layouten ska gälla för.
Grundlayout Grundlayouten är unik och det finns endast en per domän. En grundlayout används om det inte finns någon aktiv standardlayout för domänen och användaren inte har skapat en egen layout. Alternativet syns enbart för superanvändare.
Standardlayout Om ikryssad är denna layout standard vilket innebär att den kommer användas för den aktuella domänen om en användare saknar egen aktiv layout. Endast en layout per domän kan vara standard och standardlayouter endast konfigureras av superanvändare. Alternativet syns enbart för superanvändare.

När du har angettt layoutens egenskaper behöver du spara dina ändringar. Det gör du genom att klicka på Spara i verktygsfältet uppe till höger på sidan.

Lägg till rader, kolumner och widgets

Layouten består av rader och dessa rader består i sin tur av kolumner. När du skapar en ny layout så finns redan en rad med kolumner som grund. Det måste finnas kolumner i dina rader för att du ska kunna lägga till en widget i layouten.

En rad består av 12 rutor vilket innebär att de kolumner du lägger till i raden som mest kan ha en bredd på 12. Som hjälp för att hålla kolla på bredden kan du när du skapar din layout välja att kryssa i Visa rutmönster.

Steg 1: Lägg till rad

För att lägga till en ny rad klickar du på knappen Ny rad.

Lägg till ny rad

Den nya raden lägger sig då längst ner i layouten. Klicka på pilen längst till höger för att ändra radens inställningar, placering eller lägga till en kolumn.

Inställningar rad

Det finns knappar för att ta bort raden, lägga till en kolumn och för att flytta raden upp eller ner i layouten. Du kan ge raden ett namn (en beskrivning), namnet visas inte i aktivt läge utan syns enbart i redigeringsläget för att ge dig möjlighet att skapa en bättre överblick över layouten när du arbetar med den.

Det är möjligt att dölja raden i vissa upplösningar, dvs. när vissa digitala verktyg används. Om användaren öppnar DF RESPONS i sin telefon är kanske en mer avskalad variant av layouten det bästa alternativet, då kan du markera att raden ska döljas i Telefon. Raden kommer då att döljas i den upplösningen.

Steg 2: Lägg till kolumn

För att lägga till en ny kolumn klickar du på knappen + Kolumn på radens inställningar.

Lägg till ny kolumn

Den nya kolumnen lägger sig då i raden. Klicka på pilen längst till höger för att ändra kolumnens inställningar, placering eller lägga till en widget.

Inställningar kolumn

Det finns knappar för att lägga till en rad, ta bort kolumnen, lägga till en widget och för att flytta kolumnen åt höger eller vänster i raden. Du kan ge kolumnen ett namn, namnet visas inte i aktivt läge utan syns enbart i redigeringsläget för att ge dig möjlighet att skapa en bättre överblick över layouten när du arbetar med den.

Under Upplösning väljer du vilken bredd som kolumnen ska uppta i raden. Det går att välja bredd mellan 1-12 (som nämnts ovan består en rad av 12 rutor) eller auto. Om du väljer Auto som bredd så kommer systemet känna av hur mycket bredd kolumnen behöver uppta.

Det går att välja olika upplösning i olika verktyg. Standardinställningen är Auto vilket innebär att det du sätter som Autobredd, t.ex. 4, kommer att användas i samtliga verktyg. Det går också att ställa in olika bredd för olika verktyg.

Det är möjligt att dölja kolumnen i vissa upplösningar, dvs. när vissa digitala verktyg används. Om användaren öppnar systemet i sin telefon kanske en mer avskalad variant är det bästa alternativet, då kan du markera att kolumnen ska döljas i Telefon. Kolumnen kommer då att döljas i den upplösningen.

Steg 3: Lägg till en widget

För att lägga till en ny widget klickar du på knappen + Widget på kolumnens inställningar. Du kommer till en sida där du får välja vilken typ av widget som du vill lägga till. Klicka på knappen + Lägg till vid widgeten för att lägga till widgeten i kolumnen. Du kommer då till widgetens inställningssida. Du kan läsa mer om de olika widgetarna och deras funktioner och inställningar i avsnittet Widgets.

När du har angett widgetens inställningar klickar du på Spara & Stäng.

Exempel på widget

Widgeten läggs till i kolumnen.

Vill du ändra ordning på widgetarna i kolumnen?

Om du vill ändra ordning på widgetarna i en kolumn kan du klicka på en widget och dra den till den nya positionen i kolumnen där du vill att den ska ligga.

Göra ändringar i en befintlig layout

Istället för att skapa en ny layout från grunden går det att kopiera en befintlig layout och göra ändringar i den. Detta kan vara att föredra om du t.ex. endast vill ta bort eller lägga till någon enstaka widget från en befintlig layout eller enbart ändra inställningarna på en widget som redan finns i layouten för att den ska passa dig bättre.

För att kopiera en layout klickar du på Kopiera-knappen på den layouten som du vill kopiera.

Kopiera layout

Det kommer upp en ruta där du får bekräfta att du vill kopiera layouten, klicka på OK. En kopia av layouten skapas då och finns nu i listan över dina layouts. Klicka på Ändra för att göra dina ändringar i layouten.

Ändra layout

Använda en delad layout

När en användare skapar en layout är det möjligt att dela denna med alla systemets användare genom att kryssa i inställningen Delad när layouten skapas. Om du har valt att visa delade layout i översikten ser du alla delade layouter som finns i systemet (de är markerade med en grå färg). För att kunna använda en delad layout måste du först kopiera layouten, det kan du göra från förhandsgranskningen eller översiktssidan.

Klicka på Visa för att se en förhandsgranskning över layouten.

Visa delad layout

Vill du använda den delade layouten kan du direkt från förhandsgranskningen välja att kopiera och använda layouten genom att klicka på knappen i vertygsfältet.

Förhandsgranska och kopiera layout

För att kopiera layouten direkt från översiktssidan klickar du på Kopiera.

Kopiera layout

En kopia av layouten skapas och finns nu i listan över dina layouts. Klicka på Använda för att använda layouten. Det kommer upp en kontrollruta där du får bekräfta att du vill använda layouten, klicka på OK. Sidlayouten är nu aktiv och används för din startsida. Vill du ändra namn eller göra några andra ändringar i layouten klickar du på Ändra.

Ta bort en layout

Om du vill ta bort en layout klickar du på Ta bort på översiktssidan. Det kommer upp en kontrollruta där du får bekräfta att du vill ta bort layouten, klicka på OK.

Ta bort layout

Du kan också ta bort en layout när du är i redigeringsläget för layouten.

Du kan bara ta bort dina egna layouter

Det är endast möjligt att ta bort de layouter som du är ägare till. En delad layout som du inte äger kan du inte ta bort. Vill du inte se alla delade layouter på översiktssidan får du använda filtreringsfunktionen för att söka fram bara dina layouter.