Användarefältet

Sammanfattning

Användarfältet gör det möjligt för en användare som vill registrera ett ärende eller ändra i ett befintligt ärende att välja ut en av systemets användare. Användaren kan antingen välja bland samtliga användare eller ett urval av systemets användare. Fältet har direktkommunikation med det primära organisationsfältet vilket gör att dess innehåll (urval av användare) kan begränsas till vald enhet och rättighet/roll på den valda enheten.

Exempel användarfältet

Exempel användarfältet

Generella egenskaper

Egenskap Beskrivning
Standardanvändare Ange standardvärde för fältet.
Tillåt val av andra användare Om du väljer Ja kommer alternativet Välj annan användare att läggas till sist i listan. Alternativet gör det möjlighet för användaren att välja bland samtliga användarkonton i systemet och inte endast de som matchar ovanstående kriterier.
Inaktiva användare kan väljas Om du väljer Ja kommer det vara möjligt att välja användare som är inaktiverade i systemet på fältet. Observera att inaktiverade användare inte kan logga in i systemet utan behöver återaktiveras för att kunna logga in igen.
Namnvisning Ange om du vill att ytterligare information förutom användarens namn ska visas.
Sortering Ange vilken egenskap som sortering ska ske efter.
Bredd Ange textfältets bredd.

Specifika egenskaper

Begränsa urvalet av användare

Vill du begränsa valmöjligheterna på fältet till ett urval av systemets användare görs det under rubrikerna Användare, Grupper & Roller eller Rättigheter på fliken på Användare - Allmänt. Det finns fyra olika varianter som du kan göra för att begränsa urvalet.

Urval Beskrivning
Användare Välj en eller fler användare till listan Tilldelade. Användarna som är valda kommer synas i användarfältet.
Grupp Välj en eller flera grupper till listan Tilldelade. Användarna som är medlemmar i de valda grupperna syns sedan i användarfältet.
Roll Välj en eller flera roller til listan Tilldelade. Användare som har rollen på vald enhet hos formulärets primära organisationsfält är valbara på fältet. Det är även möjligt att visa användare som har en viss roll på en enhet som är underenhet eller förälder till den valda enheten. När en användare som arbetar med ett ärende byter enhet på formulärets primära organisationsfält kommer tillgängliga användare i användarfältet att uppdateras.
Rättighet Välj en rättighet i rullgardinsmenyn under Styrande rättighet. De användare som har den valda rättigheten på den enhet som ärendet tillhör syns sedan i användarfältet.

Vad händer om inget urval görs?

Är Tilldelade-listorna tomma och ingen rättighet är vald så är systemets alla användare valbara i användarfältet när man arbetar med ett ärende.

Begränsa urval av användare kopplad till roll

När du väljer att koppla ett urval till en eller fler roller finns en egenskap som heter Matcha mot organisationsenhet. Där kan du välja att matcha uppåt mot organisationsträdet genom att ruta 1 är ikryssad. Där går det att välja om A, alla som har den valda rollen på en uppåtstigande enhet ska kunna väljas, eller N, bara de som har den på närmast uppåtstigande enhet ska kunna väljas (om ingen har rollen på närmst uppåtstigande enhet så fortsätter sökningen till nästa uppåtstigande enhet.) Ruta 2 innebär att endast de som har rollen på den valda enheten kan väljas. Är ruta 3 ikryssad inkluderas användare som har rollen på underliggande enheter.

Exempel urval roll

Vill du ändra din matchning mot organisationsträdet?

Om du när du skapade användarefältet valt att endast användare med rollen Chef på den aktuella enheten ska kunna väljas och senare vill ändra detta till att även de med rollen Chef på uppåtstigande enheter ska kunna väljas behöver du flytta rollen tillbaka till listan över Tillgängliga roller. Där markerar du rollen igen och gör dina val i matchningen till organisationträdet, sedan flyttar du rollen till listan över Tilldelade igen.

Tilldela rättigheter genom fältet

Om du vill använda fältet för att tilldela en användare rättigheter på ärendet så väljer du en eller flera rättigheter i rullistan Tilldela rättigheter. Den användare som väljs på fältet kommer då att få de rättigheterna på det aktuella ärendet.