NOS egenskaper

NOS (När – Om – Så) innebär mycket konfiguration och det kan kanske vara svårt att få en överblick över alla När-händelser, Om-villkor och -resultat. På denna sidan beskrivs alla dessa typer för att förtydliga dess syfte och möjliga konfigurationer.

När - Händelser

Händelser som triggar igång en flödesdel kan grovt delas in kategorierna GUI (gränssnitt) och System. Kortfattat beskriver kategorierna i vilket lager av DF RESPONS som händelserna sker. GUI-händelser uppstår t.ex. då en användare klickar på en knapp eller markerar en kryssruta. System-händelser uppstår t.ex. då ett ärende sparas på System-nivå. Ett sätt att se på det är att t.ex. ärenden kan sparas av olika anledningar, inte bara genom knapptryckningar (GUI). System-händelser gör det möjligt att fånga upp en sådan sparning.

När-händelse

Händelser som inträffar i GUI

För enkelhetens skull särskiljer vi även på vad händelser ”Gäller för”, t.ex. kan en händelse vara direkt kopplad till dynamiska fält (användaren klickar i en kryssruta på ett flervalsfält) eller kopplad till själva ärendet (användaren klickar på ”Spara”-knappen).

Händelser som gäller för fält

Anteckningsfält - Händelse skapas

Händelsen triggas när en händelse skapas i ett anteckningsfält.

Egenskap Beskrivning
Generella inställningar
Meddelning Konfigurerbart, standardvärde: Efter
Trigga direkt Ej konfigurerbart, standardvärde: Nej
Ajaxifiera Ej konfigurerbart, standardvärde: Ja
Specifika inställningar
Fält Val av anteckningsfält.

Anteckningsfält - Händelse tas bort

Händelsen triggas när en händelse tas bort i ett anteckningsfält.

Egenskap Beskrivning
Generella inställningar
Meddelning Ej konfigurerbart, standardvärde: Efter
Trigga direkt Ej konfigurerbart, standardvärde: Nej
Ajaxifiera Ej konfigurerbart, standardvärde: Ja
Specifika inställningar
Fält Val av anteckningsfält.

Anteckningsfält - Händelse ändras

Händelsen triggas när en händelse ändras i ett anteckningsfält.

Egenskap Beskrivning
Generella inställningar
Meddelning Ej konfigurerbart, standardvärde: Efter
Trigga direkt Ej konfigurerbart, standardvärde: Nej
Ajaxifiera Ej konfigurerbart, standardvärde: Ja
Specifika inställningar
Fält Val av anteckningsfält.

Användarfält - Värde ändras

Händelsen triggas när värdet ändras i ett användarfält.

Egenskap Beskrivning
Generella inställningar
Meddelning Ej konfigurerbart, standardvärde: Efter
Trigga direkt Konfigurerbart, standardvärde: Nej
Ajaxifiera Ej konfigurerbart, standardvärde: Ja
Specifika inställningar
Fält Val av användarfält.

Flervalsfält - Värde ändras

Händelsen triggas om användaren aktivt klickar och byter värde på det valda fältet. Möjliga interaktioner är:

  • Ändrar valt värde i rullgardinslista
  • Kryssar i eller kryssar ur markering i kryssruta
  • Byter valt alternativ i radioknappslista

Observera att...

I dagsläget är händelsen är inte implementerad för flervalsfält som använder sig av Slider.

Egenskap Beskrivning
Generella inställningar
Trigga direkt Konfigurerbart, standardvärde: Nej
Meddelning Ej konfigurerbart, standardvärde: Efter
Ajaxifiera Konfigurerbart, standardvärde: Nej
Specifika inställningar
Fält Val av flervalsfält.

TIPS

Inte helt sällan vill man dölja eller visa fält beroende på valt alternativ i ett givet fält. För att få ett trevligt gränssnitt funkar det ofta bra kryssa i Ajaxifiera. Det är dock viktigt att kontrollera att allting fungerar som det ska, speciellt i avancerade flödesdelar som utför multipla aktiviteter.

Kommunikationsfält - Händelse skapas

Händelsen triggas om användaren registrerar en ny händelse som läggs till i listan över kommunikationshändelser.

Egenskap Beskrivning
Generella inställningar
Trigga direkt Ej konfigurerbart, standardvärde: Nej
Meddelning Ej konfigurerbart, standardvärde: Efter
Ajaxifiera Ej konfigurerbart, standardvärde: Ja
Specifika inställningar
Fält Val av kommunikationsfält.

Kommunikationsfält - Händelse tas bort

Händelsen triggas om användaren ändrar/uppdaterar en existerande händelse i listan över kommunikationshändelser.

Egenskap Beskrivning
Generella inställningar
Trigga direkt Ej konfigurerbart, standardvärde: Nej
Meddelning Ej konfigurerbart, standardvärde: Efter
Ajaxifiera Ej konfigurerbart, standardvärde: Ja
Specifika inställningar
Fält Val av kommunikationsfält.

Kommunikationsfält - Händelse ändras

Händelsen triggas om användaren tar bort en existerande händelse från listan över kommunikationshändelser.

Egenskap Beskrivning
Generella inställningar
Trigga direkt Ej konfigurerbart, standardvärde: Nej
Meddelning Ej konfigurerbart, standardvärde: Efter
Ajaxifiera Ej konfigurerbart, standardvärde: Ja
Specifika inställningar
Fält Val av kommunikationsfält.

Organisationsfält - Värde ändras

Händelsen triggas när värde ändras i ett organisationsfält.

Egenskap Beskrivning
Generella inställningar
Meddelning Ej konfigurerbart, standardvärde: Efter
Trigga direkt Konfigurerbart, standardvärde: Nej
Ajaxifiera Ej konfigurerbart, standardvärde: Ja
Specifika inställningar
Fält Val av organisationsfält.

Relationsfält - Relation läggs till

Händelsen triggas när en relation läggs till i ett ärendevalsfält.

Egenskap Beskrivning
Generella inställningar
Meddelning Ej konfigurerbart, standardvärde: Efter
Trigga direkt Ej konfigurerbart, standardvärde: Ja
Ajaxifiera Konfigurerbart, standardvärde: Nej
Specifika inställningar
Fält Val av ärendevalsfält.

Relationsfält - Relation tas bort

Händelsen triggas när en relation tas bort i ett ärendevalsfält.

Egenskap Beskrivning
Generella inställningar
Meddelning Ej konfigurerbart, standardvärde: Efter
Trigga direkt Ej konfigurerbart, standardvärde: Nej
Ajaxifiera Konfigurerbart, standardvärde: Nej
Specifika inställningar
Fält Val av ärendevalsfält.

Relationsfält - Ärende skapas

Händelsen triggas när en händelse skapas i ett ärendevalsfält.

Egenskap Beskrivning
Generella inställningar
Meddelning Ej konfigurerbart, standardvärde: Efter
Trigga direkt Ej konfigurerbart, standardvärde: Nej
Ajaxifiera Konfigurerbart, standardvärde: Nej
Specifika inställningar
Fält Val av ärendevalfält.

Relationsfält - Ärende ändras

Händelsen triggas när en händelse ändras i ett ärendevalsfält.

Egenskap Beskrivning
Generella inställningar
Meddelning Ej konfigurerbart, standardvärde: Efter
Trigga direkt Ej konfigurerbart, standardvärde: Nej
Ajaxifiera Konfigurerbart, standardvärde: Nej
Specifika inställningar
Fält Val av ärendelvalsfält.

Händelser som inträffar i ärende

Ärende Skapas/Sparas (Knapptryck)

Händelsen triggas om användaren aktivt initierar sparning av ett ärende genom att klicka på en knapp. Detta kan t.ex. vara vid redigering av ett ärende och gäller då för knapparna Spara och Spara & stäng. En av fördelarna med att använda den här händelsen jämfört med motsvarande System-händelse (Ärende skapas/sparas), är att det är möjligt att i gränssnittet presentera en konfirmeringsdialog och sedan avbryta sparningen om så önskas.

Observera att...

I dagsläget är detta inte implementerat i de publika formulären (ärendeläget Ärenderegistrering).

Egenskap Beskrivning
Generella inställningar
Trigga direkt Ej konfigurerbart, standardvärde: Nej
Meddelning Ej konfigurerbart, standardvärde: Före
Ajaxifiera Ej konfigurerbart, standardvärde: Nej

Ärende stängs (Knapptryck)

Händelsen triggas om användaren aktivt initierar stängning (återgå till översikt) av ett ärende genom att klicka på en knapp. Detta kan t.ex. vara vid redigering av ett ärende och gäller då för knapparna Stäng och Spara & stäng. Händelsen kan t.ex. användas för att kontrollera ifall det saknas information i ärendet för att sedan presentera en informationsruta eller konfirmeringsdialog.

Egenskap Beskrivning
Generella inställningar
Trigga direkt Ej konfigurerbart, standardvärde: Nej
Meddelning Ej konfigurerbart, standardvärde: Före
Ajaxifiera Ej konfigurerbart, standardvärde: Nej

Övriga händelser som inträffar i GUI

Formulär öppnas

Händelsen triggas när ett formulär öppnas.

Egenskap Beskrivning
Generella inställningar
Meddelning Ej konfigurerbart, standardvärde: Efter
Trigga direkt Ej konfigurerbart, standardvärde: Ja
Ajaxifiera Ej konfigurerbart, standardvärde: Nej

Händelser som inträffar i system

Händelser som uppstår i System-lagret sker senare än händelser som uppstår i GUI (gränssnittet). En GUI-händelse kan föranleda en händelse som triggas i System-lagret.

Händelser som gäller för ärende

Idega - Ärende konfirmeras

Händelsen används när ett ärende konfirmeras i Munziapp.

Egenskap Beskrivning
Generella inställningar
Meddelning Konfigurerbart, standardvärde: Efter
Trigga direkt Ej konfigurerbart, standardvärde: Nej
Ajaxifiera Ej konfigurerbart, standardvärde: Nej
Specifika inställningar
Riktning Val av riktning: Inkommande eller Utgående.

Underskrift skapas

Händelsen triggas när en underskrift skapas i ett ärende.

Egenskap Beskrivning
Generella inställningar
Meddelning Ej konfigurerbart, standardvärde: Efter
Trigga direkt Ej konfigurerbart, standardvärde: Nej
Ajaxifiera Ej konfigurerbart, standardvärde: Nej

Ärende skapas/sparas

Händelsen kan ställas in att triggas före eller efter själva sparningen till databasen sker genom att modifiera egenskapen Meddelning. Om händelsen triggas före sparningen sker så är det möjligt att avbryta den.

Egenskap Beskrivning
Generella inställningar
Trigga direkt Ej konfigurerbart, standardvärde: Nej
Meddelning Konfigurerbart, standardvärde: Efter
Ajaxifiera Ej konfigurerbart, standardvärde: Nej

Ärende tas bort

Händelsen kan ställas in att triggas före eller efter själva borttagningen från databasen sker genom att modifiera egenskapen Meddelning. Om händelsen triggas före borttagningen sker så är det möjligt att avbryta den.

Egenskap Beskrivning
Generella inställningar
Trigga direkt Ej konfigurerbart, standardvärde: Nej
Meddelning Konfigurerbart, standardvärde: Efter
Ajaxifiera Ej konfigurerbart, standardvärde: Nej

Om - Villkor

En ärendetyp med många flödesdelar kan, beroende på konfiguration, trigga händelser ofta. Dock kommer ingenting att hända ifall inte de associerade Om-villkoren går igenom sin evaluering. Genom logisk evaluering är det möjligt att skapa avancerade formeluttryck på formatet: ((VILLKOR 1 || VILLKOR 2) && (NOT VILLKOR 3)) . Detta översätts till: VILLKOR 1 eller VILLKOR 2 och inte VILLKOR 3. Skulle den logiska evalueringen inte gå igenom så avbryts helt enkelt flödesdelen och ingenting händer. För alla villkor så anges ett Alias som används för att skriva formeluttrycket. Det finns en funktion för att testa formeluttrycket vid skapande av en NOS och det finns även hjälptext kring hur du skriver en formel.

NOS - flöde
Flödesdelen kräver att formeluttrycket evalueras till SANT för att Så-resultatet ska utföras.

Uppdelningar av villkor

Till skillnad från händelser så inträffar inte villkor på en speciell plats. Generellt sett kan man säga att villkor utvärderar den aktuella kontexten eller miljön. Ett exempel kan vara att titta på om det aktuella ärendet är avslutat eller ej. Av denna anledning delas villkor endast upp i kategorier beroende på vad de ”gäller för”, t.ex. ärende eller fält.

Villkor som gäller ärende

Röstning - har högst/minst antal underskrifter/röster

Villkoret används för att trigga en händelse när ett ärende har uppnått ett visst antal underskrifter/röster.

Egenskap Beskrivning
Generella inställningar
Ärendeevaluering Ej konfigurerbart, standardvärde: Med aktuellt tillstånd
Ärendejämförelse Ej konfigurerbart, standardvärde: Med föregående tillstånd (sidladdning)
Specifika inställningar
Minst antal röster Anger minsta antalet röster ärendet måste ha för att villkoret ska uppfyllas.
Högst antal röster Anger högsta antalet röster ärendet får ha för att villkoret ska uppfyllas.

Taggar - Jämför värden

Villkoret gäller för ärende.

Egenskap Beskrivning
Generella inställningar
Ärendeevaluering Ej konfigurerbart, standardvärde: Med aktuellt tillstånd
Ärendejämförelse Ej konfigurerbart, standardvärde: Med föregående tillstånd (sidladdning)
Specifika inställningar
Operand 1 Anger det första uttrycket som ska jämföras.
Operand 2 Anger det andra uttrycket som ska jämföras.

Ärende - Egenskapsstatus

Används för att utvärdera eller jämföra ett ärendes tillstånd med avseende på egenskaperna Avslutat och/eller Sekretess. T.ex. går det göra en jämförelse i stil med ”Ärendet är avslutat och inte sekretessbelagt”.

Egenskap Beskrivning
Generella inställningar
Ärendeevaluering Konfigurerbart, standardvärde: Med aktuellt tillstånd
Ärendejämförelse Konfigurerbart, standardvärde: Med original-ärendet (ärendelås)
Specifika inställningar
Jämförelsetyp Anger hur de olika egenskaperna ska jämföras sinsemellan (och/eller).

Ex 1: Är avslutad OCH Är sekretessbelagd
Ex 2: Är öppen ELLER Är sekretessbelagd
Status: Avslutat Utvärdering av egenskapen Avslutat. Det är möjligt att utvärdera om:

Ärendet är nu avslutat

Ärendet kommer att avslutas jämfört med tidigare tillstånd

Ärendet är nu öppet

Ärendet kommer att öppnas jämfört med tidigare tillstånd
Status: Sekretess Utvärdering av egenskapen Sekretess. Det är möjligt att utvärdera om:

Ärendet är nu sekretessbelagt

Ärendet kommer att sekretessbeläggas jämfört med tidigare tillstånd

Ärendet är nu inte sekretessbelagt

Ärendets sekretess kommer att tas bort jämfört med tidigare tillstånd

Ärende - Ärenderelation i kontext

Villkoret gäller för ärende.

Egenskap Beskrivning
Generella inställningar
Ärendeevaluering Ej konfigurerbart, tillämpas ej
Ärendejämförelse Ej konfigurerbart, tillämpas ej
Specifika inställningar
Relation finns Anger villkor för om en godtycklig ärenderelation har hittats i aktuell kontext.
Specifik ärendetyp Anger för en ärenderelation med en specifik ärendetyp i aktuell kontext.
Specifikt fält Anger för en ärenderelation med ett specifikt ärendefält i aktuell kontext.

Villkor som gäller för fält

Anteckningsfält - Händelse skapas/ändras/tas bort

Används för att utvärdera och jämföra detaljerade förändringar för ett specifikt anteckningsfält.

Egenskap Beskrivning
Generella inställningar
Alias Uppge ett alias för villkoret
Ärendeevaluering Ej konfigurerbart, tillämpas ej
Ärendejämförelse Ej konfigurerbart, tillämpas ej
Specifika inställningar
Fält Anger för vilket anteckningsfält som utvärderingen ska ske.
Anteckningshändelser Anger vilket värde som fältet ska ha för att villkoret ska uppfyllas:

Har lagts till
Har uppdaterats
Har tagits bort
.

Anteckningsfält - Har värde

Används för att utvärdera värde för ett specifikt anteckningsfält.

Egenskap Beskrivning
Generella inställningar
Ärendeevaluering Konfigurerbart, standardvärde: Med aktuellt tillstånd
Ärendejämförelse Ej konfigurerbart, tillämpas ej
Specifika inställningar
Fält Anger för vilket anteckningsfält som utvärderingen ska ske.
Minst antal anteckningar Anger minst antal anteckningar som krävs på fältet för att villkoret ska uppfyllas.
Högst antal anteckningar Anger det högsta antal anteckningar som fältet får ha för att villkoret ska uppfyllas.

Användarfält - Har värde

Används för att utvärdera om ett specifikt användarfält har en tilldelad användare eller inte. Det är även möjligt att kontrollera ifall den tilldelade användaren är den inloggade användaren.

Egenskap Beskrivning
Generella inställningar
Ärendeevaluering Konfigurerbart, standardvärde: Med aktuellt tillstånd
Ärendejämförelse Ej konfigurerbart, tillämpas ej
Specifika inställningar
Fält Anger för vilket användarefält som utvärderingen ska ske.
Användarfältet har Anger vilket värde som fältet ska ha för att villkoret ska uppfyllas:

Godtycklig användare
Evalueras till SANT oavsett vem som är vald.

Inloggad användare
Evalueras till SANT om den inloggade användaren är vald.

Specifik användare
Evalueras till SANT om den specifika användaren är vald.

Ingen användare
Evalueras till SANT om ingen användare är vald.

Datumfält - Har värde

Används för att utvärdera om ett specifikt datumfält har tilldelats ett värde.

Egenskap Beskrivning
Generella inställningar
Ärendeevaluering Konfigurerbart, standardvärde: Med aktuellt tillstånd
Ärendejämförelse Ej konfigurerbart, tillämpas ej
Specifika inställningar
Fält Anger för vilket datumfält som utvärderingen ska ske.
Datumfältet har värde Anger vilket värde som fältet ska ha för att villkoret ska uppfyllas:

Ja
Evalueras till SANT om ett datum finns.

Nej
Evalueras till SANT om ett datum saknas.

Enkla fälttyper - Värde har ändrats

Används för att mycket enkelt utvärdera om ett fälts värde har ändrats. Denna jämförelse är bara möjlig för ”enkla” fälttyper, dvs. fälttyper som lagrar enkel data t.ex. en textrad.

Egenskap Beskrivning
Generella inställningar
Ärendeevaluering Konfigurerbart, standardvärde: Med aktuellt tillstånd
Ärendejämförelse Konfigurerbart, standardvärde: Med föregående tillstånd (sidladdning)
Specifika inställningar
Fält Anger för vilket fält som jämförelsen ska ske. Följande enkla fälttyper stöds:
Nummer, Ja/Nej, Struktur, Datum & Tid, Textrad, Textruta, Användare.

Filfält - Har värde

Används för att utvärdera och jämföra värde för ett specifikt filfält.

Egenskap Beskrivning
Generella inställningar
Ärendeevaluering Konfigurerbart, standardvärde: Med aktuellt tillstånd
Ärendejämförelse Ej konfigurerbart, tillämpas ej
Specifika inställningar
Fält Anger för vilket filfält som utvärderingen ska ske.
Minst antal anteckningar Anger minst antal filer som krävs på fältet för att villkoret ska uppfyllas.
Högst antal anteckningar Anger det högsta antal filer som fältet får ha för att villkoret ska uppfyllas.

Flerval - Värdeförändring

Används för att utvärdera och jämföra detaljerade förändringar för ett specifikt flervalsfält. Observera att hänsyn tas endast till fördefinierade alternativ, ej till eventuellt eget inskrivet värde.

Egenskap Beskrivning
Generella inställningar
Ärendeevaluering Konfigurerbart, standardvärde: Med aktuellt tillstånd
Ärendejämförelse Konfigurerbart, standardvärde: Med original-ärendet (ärendelås)
Specifika inställningar
Fält Anger för vilket flervalsfält som jämförelsen ska ske. Efter val så uppdateras listan som innehåller alla definierade alternativ för fältet.
Jämförelsetyp Anger hur de olika alternativens ändringar ska jämföras sinsemellan om mer än ett alternativ specificeras (och/eller).

Ex 1: ALTERNATIV 1 och ALTERNATIV 2 och ALTERNATIV 3
Ex 2: ALTERNATIV 1 eller ALTERNATIV 2 eller ALTERNATIV 3
Ändringar Innehåller en lista av alla tillgängliga alternativ för flervalsfältet. För varje alternativ går det att ange vilken typ av ändring man vill utvärdera:

Har markerats
Jämfört med tidigare tillstånd så är alternativet markerat.

Har avmarkerats
Jämfört med tidigare tillstånd så är alternativet avmarkerat.

Är markerad
Alternativet är markerat i aktuellt tillstånd.

Är inte markerad
Alternativet är inte markerat i aktuellt tillstånd.

Är oförändrad
Jämfört med tidigare tillstånd så är alternativets markering oförändrat.

Ja/Nej - Värdeförändring

Används för att utvärdera och jämföra detaljerade förändringar för ett specifikt Ja/Nej-fält.

Egenskap Beskrivning
Generella inställningar
Ärendeevaluering Konfigurerbart, standardvärde: Med aktuellt tillstånd
Ärendejämförelse Konfigurerbart, standardvärde: Med föregående tillstånd (sidladdning)
Specifika inställningar
Fält Anger för vilket Ja/Nej-fält som jämförelsen ska ske.
Värdeförändring Val av vilken typ av förändring som ska utvärderas:

JA är markerat
JA är markerat i aktuellt tillstånd.

JA är inte markerat
JA är inte markerat i aktuellt tillstånd.

JA har markerats
JA är markerat jämfört med tidigare tillstånd.

JA har avmarkerats
JA har avmarkerats jämfört med tidigare tillstånd.

NEJ är markerat
NEJ är markerat i aktuellt tillstånd.

NEJ är inte markerat
NEJ är inte markerat i aktuellt tillstånd.

NEJ har markerats
NEJ är markerat jämfört med tidigare tillstånd.

NEJ har avmarkerats
NEJ har avmarkerats jämfört med tidigare tillstånd.

JA/NEJ ej valt
Varken JA eller NEJ är markerat i aktuellt tillstånd.

JA eller NEJ är markerat
JA eller NEJ är markerat i aktuellt tillstånd.

JA eller NEJ har markerats
JA eller NEJ har markerats jämfört med tidigare tillstånd.

Är oförändrad
Jämfört med tidigare tillstånd så är alternativets markering oförändrat.

Kommunikationsfält - Händelse finns/saknas

Används för att utvärdera om en eller flera händelser av en viss typ, finns registrerade på ett specifikt kommunikationsfält. Villkoret kan utvärdera både standardhändelser och kommunikationsmallar.

Egenskap Beskrivning
Generella inställningar
Ärendeevaluering Konfigurerbart, standardvärde: Med aktuellt tillstånd
Ärendejämförelse Ej konfigurerbart, tillämpas ej
Specifika inställningar
Fält Anger för vilket kommunikationsfält som jämförelsen ska ske. Efter val så uppdateras listan som innehåller alla händelser för fältet (både standardhändelser och händelsemallar).
Jämförelsetyp Anger hur de olika alternativens ändringar ska jämföras sinsemellan om mer än ett alternativ specificeras (och/eller).

Ex 1: HÄNDELSE 1 och HÄNDELSE 2 och HÄNDELSE 3
Ex 2: HÄNDELSE 1 eller HÄNDELSE 2 eller HÄNDELSE 3
Kommunikationshändelser Innehåller en lista av alla tillgängliga händelsetyper för fältet. För varje händelsetyp går det att ange vilken typ av utvärdering som ska göras.

Händelsen finns
Det är även möjligt att ange det minsta och högsta antalet av den aktuella händelsetypen som får finnas för att villkoret ska evaluera till SANT.

Händelsen saknas

Kommunikationsfält - Händelse skapas/ändras/tas bort

Används för att utvärdera om en eller flera händelser av en viss typ, har skapas, ändrats eller tagits bort från ett specifikt kommunikationsfält. Villkoret kan utvärdera både standardhändelser och kommunikationsmallar.

Egenskap Beskrivning
Generella inställningar
Kompatibla händelser Observera – Detta villkor kan och ska endast kombineras med någon av När-händelserna: Kommunikationsfält – Händelse skapas, Kommunikationsfält – Händelse ändras eller Kommunikationsfält – Händelse tas bort.

Om inte en kompatibel händelse används så blir alltid villkoret FALSKT.
Ärendeevaluering Ej konfigurerbart, tillämpas ej
Ärendejämförelse Ej konfigurerbart, tillämpas ej
Specifika inställningar
Fält Anger för vilket kommunikationsfält som jämförelsen ska ske. Efter val så uppdateras listan som innehåller alla händelser för fältet (både standardhändelser och händelsemallar).
Kommunikationshändelser Innehåller en lista av alla tillgängliga händelsetyper för fältet. För varje händelsetyp går det att ange vilken typ av utvärdering som ska göras.

Har lagts till
Har uppdaterats
Har tagits bort

Observera att om mer än en händelsetyp anges så evalueras de inbördes med ”ELLER”, t.ex. HÄNDELSETYP 1 har lagts till ELLER HÄNDELSETYP 2 har lagts till

Organisationsfält - Har värde

Används för att villkora händelse om ett organisationsfält har ett specifikt värde.

Egenskap Beskrivning
Generella inställningar
Ärendeevaluering Konfigurerbart, standardvärde: Med aktuellt tillstånd
Ärendejämförelse Ej konfigurerbart, tillämpas ej
Specifika inställningar
Fält Anger för vilket organisationsfält som utvärderingen ska ske.
Enheter Anger för vilken specifik enhet villkoret ska vara knutet till. Det går att välja om villkoret ska ärvas av underliggande enheter, t.ex. om villkoret ska gälla för en hel förvaltning.

Relationsfält - Har värde

Används för att villkora händelse om ett relationsfält har ett specifikt värde.

Egenskap Beskrivning
Generella inställningar
Ärendeevaluering Konfigurerbart, standardvärde: Med aktuellt tillstånd
Ärendejämförelse Konfigurerbart, standardvärde: Med föregående tillstånd (sidladdning)
Specifika inställningar
Fält Anger för vilket relationsfält som utvärderingen ska ske.

Textfält - Har värde

Används för att utvärdera om ett specifikt textfält har ett värde. Förutom att titta på värde eller inte värde så är det möjligt att utvärdera om värdet är identiskt eller liknande en given textrad.

Egenskap Beskrivning
Generella inställningar
Ärendeevaluering Konfigurerbart, standardvärde: Med aktuellt tillstånd
Ärendejämförelse Ej konfigurerbart, tillämpas ej
Specifika inställningar
Fält Anger för vilket textfält som utvärderingen ska ske.
Textfältet har värde Ja (standardvärde)
Evalueras till SANT om någon text har matats in.

Nej
Specifikt värde Om Har värde = Ja, så är det även möjligt att matcha värdet mot en viss textrad. Jämförelse kan ske på hela textraden (Identiskt) eller en del av textraden (Innehåller).
Giltig e-post Om Ja, så krävs det att värdet matchar en e-postadress.

Textruta - Har värde

Används för att utvärdera om en specifik textruta har ett värde. Förutom att titta på värde eller inte värde så är det möjligt att utvärdera om värdet är identiskt eller liknande en given textrad.

Egenskap Beskrivning
Generella inställningar
Ärendeevaluering Konfigurerbart, standardvärde: Med aktuellt tillstånd
Ärendejämförelse Ej konfigurerbart, tillämpas ej
Specifika inställningar
Fält Anger för vilket textfält som utvärderingen ska ske.
Textruta har värde Ja (standardvärde)
Evalueras till SANT om någon text har matats in.

Nej
Specifik värde Om Har värde = Ja, så är det även möjligt att matcha värdet mot en viss sträng. Jämförelse kan ske på hela strängen (Identiskt) eller en delsträng (Innehåller).

Övriga villkor

Alltid sant

Det villkor som ska användas då ingen särskild evaluering behövs. Den enda information som behöver anges är ett alias.

Applikationsidentifierare

Egenskap Beskrivning
Generella inställningar
Ärendeevaluering Ej konfigurerbart, tillämpas ej
Ärendejämförelse Ej konfigurerbart, tillämpas ej
Specifika inställningar
Applikation Anger för vilken applikation som utvärderingen ska ske.

Idega - Ärendestatus

Villkoret används för att utvärdera ärendestatus på ett ärende i Munziapp.

Egenskap Beskrivning
Generella inställningar
Ärendeevaluering Ej konfigurerbart, tillämpas ej
Ärendejämförelse Ej konfigurerbart, tillämpas ej
Specifika inställningar
Befintligt Idega-ärende Anger om ärendet ska vara ett befintligt Idega-ärende (existerar) eller inte.
Initierad av Anger vem som ska ha initierat ärende.
Status (Idega/Munziapp) Anger vilken status du vill undersöka.
Validering Anger hur du vill undersöka validering. Validering mot Munziapp/Idega kan endast ske en gång.
Privat Anger om du vill undersöka om ärendet är privat.

NOS-variabel har värde

Egenskap Beskrivning
Generella inställningar
Ärendeevaluering Ej konfigurerbart, tillämpas ej
Ärendejämförelse Ej konfigurerbart, tillämpas ej
Specifika inställningar
Variabelnamn Anger namn på variabeln för vilken utvärderingen ska ske.
Variabelvärde Anger värde för variabeln för vilken utvärderingen ska ske.

Vy - Vyn är aktiv

Villkoret gäller för vy.

Egenskap Beskrivning
Generella inställningar
Ärendeevaluering Ej konfigurerbart, standardvärde: Med aktuellt tillstånd
Ärendejämförelse Ej konfigurerbart, standardvärde: Med föregående tillstånd (sidladdning)
Specifika inställningar
Aktiv vy Anger vilken vy som ska vara aktiv för att villkoret ska uppfyllas.

Ärendetyp - Egenskapsstatus

Används för att utvärdera om en ärendetyp är aktiv eller inaktiv. Kan används för att t.ex. dölja/visa kopplingar mellan ärendetyper.

Egenskap Beskrivning
Generella inställningar
Ärendeevaluering Ej konfigurerbart, standardvärde: Med aktuellt tillstånd
Ärendejämförelse Ej konfigurerbart, standardvärde: Med original-ärendet (ärendelås)
Specifika inställningar
Ärendetyp Anger vilken ärendetyp som villkoret ska kolla på.
Ärendetypen är aktiv Ange om du vill utvärdera om ärendetypen är aktiv eller inaktiv.

Så - Resultat

Likt händelser så kan resultat (kallas även aktiviteter) grovt delas in kategorierna GUI (gränssnitt) och System. Vissa resultat utförs direkt i gränssnittet, t.ex. informations- eller varningsrutor som visas. Andra resultat sker på systemnivå, t.ex. generering av e-postmeddelanden som skickas till en eller flera personer.

Nos - flöde
Flödesdelens villkor går igenom evaluering så utförs aktiviteterna enligt prioritetsordning.

Resultat som inträffar i GUI

För enkelhetens skull särskiljer vi även på vad resultat ”Gäller för”, t.ex. kan ett resultat vara direkt kopplat till dynamiska fält (ändra vilka alternativ som är markerad i ett flervalsfält) eller så kanske det är helt allmänt som att presentera en varningsruta.

Resultat som gäller för fält

[Alla fält] - Gör fält obligatoriskt

En ganska enkel resultattyp som används för att göra ett fält obligatoriskt/icke-obligatoriskt. Denna aktivitet kan med fördel ajaxifieras till följd av en GUI-händelse, t.ex. att ett flervalsfält byter värde.

Inställning Beskrivning
Fält Anger vilket fält som ska göras obligatoriskt/icke-obligatoriskt. Observera att det är möjligt att välja bland alla fält som hör till ärendetypen.
Synlighet Anger om fältet ska vara obligatoriskt eller ej.

[Alla fält] - Sätt synlighet

En ganska enkel resultattyp som används för att visa eller dölja ett fält. Denna aktivitet kan med fördel ajaxifieras till följd av en GUI-händelse, t.ex. att ett flervalsfält byter värde.

Inställning Beskrivning
Val av fält för resultatet Anger vilket fält som ska döljas/visas. Observera att det är möjligt att välja bland alla fält som hör till ärendetypen.
Synlighet Anger om fältet ska vara synligt eller ej.

[Alla fält] - Sätt titel/beskrivning

En resultattyp som används för att ändra titel/beskrivning på ett fält.

Inställning Beskrivning
Fält Anger för vilket fält som titel/beskrivning ska ändras. Observera att det är möjligt att välja bland alla fält som hör till ärendetypen.
Sätt titel Ange det värde som du vill sätta på fältets titel. Lämnas rutan tom kommer fältets befintliga titel bevaras.
Sätt beskrivning Ange den beskrivning som du vill sätta för fältets beskrivning. Lämnas rutan tom kommer fältets befintliga beskrivning bevaras.

[Alla fält] - Uppdatera UI

En resultattyp som används för att ... på ett fält.

Inställning Beskrivning
Fält Anger för vilket fält som UI ska uppdateras. Observera att det är möjligt att välja bland alla fält som hör till ärendetypen.

Anteckningsfält - Skapa anteckning

En resultattyp som används för att skapa en ny anteckning på ett anteckningsfält.

Inställning Beskrivning
Fält Anger i vilket fält som anteckningen ska skapas.
Sätt titel Anger den titel som anteckningen kommer att få.
Sätt anteckning Anger den anteckning som skapas i fältet.

Användare - Sätt värde

En resultattyp som används för att sätta värde på ett användarfält.

Inställning Beskrivning
Fält Anger i vilket fält som värde ska sättas.
Sätt användarfält till Anger hur fältets värde ska sättas.

Värde hos annat användarfält
Kopierar värdet från ett annat användarfält.

Bestämd användare
Sätter värdet till en specifik användare.

Till inloggad användare
Sätter värdet till inloggad användare.

Användare som har roll
Sätter värdet till användare som har en specifik roll.

Datumfält - Ändra/Sätt värde

En resultattyp som används för att sätta/ändra värde på ett datumfält.

Inställning Beskrivning
Fält Anger i vilket fält som värde ska sättas.
Sätt datumfält till Anger hur fältets värde ska sättas.

Dagens datum
Sätter dagens datum.

Värde hos annat datumfält
Kopiera datum från ett annat datumfält.

Fast datum
Sätter ett fast datum.

Inget datum
Sätter värde till inget datum.

Enligt mall (text)
Sätter datum enligt angiven mall.

Flervalsfält - Dölj/visa alternativ

Används för att dölja eller visa alternativ i ett givet flervalsfält.

Inställning Beskrivning
Fält Anger vilket flervalsfält som ska påverkas.
Ändringar Innehåller en lista av alla tillgängliga alternativ för flervalsfältet. För varje alternativ går det att ange om det ska visas eller döljas. Standardvärdet är att alternativet lämnas oförändrat.

Flervalsfält - Sätt text på alternativ

Används för att ändra text på alternativ i ett givet flervalsfält.

Inställning Beskrivning
Fält Anger vilket flervalsfält som ska påverkas.
Ersätt text Innehåller en lista av alla tillgängliga alternativ för flervalsfältet. För varje alternativ går det att ange en ersättningstext. Om rutan för ersättningstext lämnas tom kommer det ursprungliga värdet att visas.

Flervalsfält - Ändra markerat värde

Används för att ändra vilket eller vilka alternativ som är markerade i ett givet flervalsfält.

Inställning Beskrivning
Fält Anger vilket flervalsfält som ska påverkas.
Ändra för alla Anger vilken ändring som ska ske för alla alternativ. Detta kommer utföras före specifika ändringar om värdet har angetts där.
Specifika ändringar Innehåller en lista av alla tillgängliga alternativ för flervalsfältet. För varje alternativ går det att ange om och hur markeringen ska ändras. Standardvärdet är att alternativet lämnas oförändrat.

Markera
Jämfört med tidigare tillstånd så är alternativet markerat.

Avmarkera
Jämfört med tidigare tillstånd så är alternativet avmarkerat.

Observera att resultatet inte stöds då flervalsfältet är av typen Slider.

Tänk även på att om flervalsfältet är av typen Rullgardinslista eller Radioknappar så kommer endast det första markerade alternativet att vara synligt.

Kartfält - Dölj/visa lager

Används för att dölja eller visa lager i ett givet kartfält.

Inställning Beskrivning
Fält Anger vilket kartfält som ska påverkas.
Ändringar Innehåller en lista av alla tillgängliga alternativ för kartfältet. För varje alternativ går det att ange om lagret ska visas eller döljas. Standardvärdet är att alternativet lämnas oförändrat.

Organisatorisk enhet - Sätt värde

Används för att sätta värde i ett givet organisationsfält.

Inställning Beskrivning
Fält Anger vilket organisationsfält som ska påverkas.
Sätt enhet till Anger hur enhetens värde ska sättas. Två alternativ finns:

Värde hos annat organisationsfält
Kopierar värde från ett annat organisationsfält.
Bestämd enhet
Sätter värde till en bestämd enhet.

Textrad - Modifiera validering av inmatning

Resultatet gör det möjligt att för ett givet textfält modifiera om det ska vara obligatoriskt. Det är även möjligt att modifiera vilken typ av innehåll som krävs (validering mot reguljärt uttryck).

Inställning Beskrivning
Fält Anger vilket textfält som ska påverkas.
Ändra obligatoriskt validation Anger om fältets inställningar för automatisk inmatning ska ändras. Markera kryssrutan för att signalera att denna egenskap ska ändras.

Obligatorisk - anger om fältet ska vara obligatoriskt.

Meddelande - om obligatorisk, ange det meddelande som ska visas ifall värde saknas. Om inget meddelande anges så används standardvärdet.
Ändra reguljärt uttryck (innehåll) Anger om fältets inställningar för reguljärt uttryck ska ändras. Markera kryssrutan Använd för att signalera att denna egenskap ska ändras.

Uttryck - ange det reguljära uttrycket som ska valideras emot. Om inget värde anges så kommer standardvärdet användas.

Meddelande - ange det meddelande som ska visas ifall ett felaktigt värde har angetts (matchar inte det reguljära uttrycket). Om inget meddelande anges så kommer standardvärdet användas.

Textrad/Textruta - Sätt maxlängd

Resultatet gör det möjligt att för ett givet textfält modifiera om det ska vara obligatoriskt. Det är även möjligt att modifiera vilken typ av innehåll som krävs (validering mot reguljärt uttryck).

Inställning Beskrivning
Fält Anger vilket textfält som ska påverkas.
Maxlängd Anger den maxlängd som gäller för antal tecken. Lämna värdet tomt för att sätta obegränsad maxlängd.

Textrad/Textruta - Sätt värde

Resultatet gör det möjligt att sätta ett värde på ett givet textfält.

Inställning Beskrivning
Fält Anger vilket textfält som ska påverkas.
Sätt textrad till Anger hur textfältets värde ska sättas.

Ny text
Ger nytt värde på fältet.

Ny text följt av aktuellt värde
Sätter in ny text på fältet som följs av det aktuella värde.

Aktuellt värde följt av ny text
Sätter in ny text på fältet efter det aktuella värdet.
Mall för ny text Anger den mall som ska användas för att sätta den nya texten. Använd taggar för att hämta information från ärendet.

Övriga resultat i GUI

Skapa handling

Används för att skapa en handling.

Inställning Beskrivning
Riktning Anger om det rör sig om en inkommen, upprättad eller upprättad och expedierad handling.
Typ Anger typ av handling.
Dokumentmall Anger vilken dokumentmall som ska användas för att skapa dokumentet som utgör handlingen. Gäller endast är typ är Dokumentmall.
Klassificering Anger handlingens klassificering.
Använd vy Anger vilken vy som ska användas för att sätta ihop dokumentet som utgör handlingen: aktuell vy eller handlingsspecifik vy.
Begränsa fält Begränsa vilka fält som ska tas med i dokumentet utifrån aktuell vy. Gäller endast om typ är Ärendestatus.
Avsändare/upprättare Anger vem om skapat/upprättat handlingen. Använd taggar för att hämta värden från ärendet.
Mottagare Anger vem som mottagit handlingen. Använd taggar för att hämta värden från ärendet.
Titel Anger titel för handlingen.
Beskrivning Anger en beskrivning för handlingen.

Uppdatera aktiv vy

En resultattyp vars syfte är att ange vilken vy som ska visas för användaren. För mer information om vyer.

Inställning Beskrivning
Sätt vy Välj ur listan vilken vy som ska sättas. Listan innehåller alla vyer i systemet av typerna: Extern Registrering, Intern Registrering och Intern Hantering.

Observera att vyns inställningar kan påverka resultatet

Vyn kommer inte visas för användaren om denne på något sätt har exkluderats under vyns inställningar. Tänk även på att vid t.ex. redigering/handläggning av ärende, så tas hänsyn endast till vyer av typen Intern Hantering.

Visa informationsmeddelande

Används för att informera/varna användaren.

Inställning Beskrivning
Presentationstyp Anger på vilket sätt meddelandet presenteras för användaren.

Meddelanderuta (Klassisk)
Använder sig av den inbyggda (Alert-box) rutan i webbläsaren. Kräver att användaren klickar på Ok för att stänga.

Meddelanderuta (Telerik)
Använder sig av Teleriks meddelanderuta. Passar bättre in i gränssnittet men kräver även den att användaren klickar på Ok.

Diskret informationsruta (Telerik)
Resulterar i att ett litet meddelande presenteras i ena hörnet. Ingen interaktion från användaren krävs för att stänga rutan.
Titel Anger titeln på meddelandet.
Meddelande Anger själva innehållet i meddelandet.
Meddelandetyp Anger typ av meddelande: Information (grön), Varning (gul) eller Fel (röd).
Prioritet Anger meddelandets prioritet: Låg, Normal, Hög, Mycket hög. Om flera meddelanden är på väg att visas samtidigt så kommer den med högst prioritet ha förtur.

Visa konfirmeringsdialog

Används för att kräva en konfirmering av användaren. Ett vanligt scenario är då användaren har klickat på Spara-knappen eller Stäng-knappen och konfirmering önskas beroende på ärendets aktuella status. Tänk på detta endast är lämpligt då När-händelsens meddelning är satt till Före.

Inställning Beskrivning
Presentationstyp Anger på vilket sätt meddelandet presenteras för användaren.

Meddelanderuta (Klassisk)
Använder sig av den inbyggda (Confirm-box) rutan i webbläsaren.

Meddelanderuta (Telerik)
Använder sig av Teleriks meddelanderuta, passar bättre in i gränssnittet.
Titel Anger titeln på meddelandet.
Meddelande Anger själva innehållet i meddelandet.

Resultat som inträffar i system

Resultat som gäller för fält

[Alla fält] - Rensa värde (SYS)

Resultat som rensar värdet i valt fält.

Inställning Beskrivning
Fält Anger vilket fält som ska rensas.

Användare - Sätt värde (SYS)

En resultattyp som används för att sätta värde på ett användarfält.

Inställning Beskrivning
Fält Anger i vilket fält som värde ska sättas.
Sätt användarfält till Anger hur fältets värde ska sättas.

Värde hos annat användarfält
Kopierar värdet från ett annat användarfält.

Bestämd användare
Sätter värdet till en specifik användare.

Till inloggad användare
Sätter värdet till inloggad användare.

Användare som har roll
Sätter värdet till användare som har en specifik roll.

Datumfält - Ändra/Sätt värde (SYS)

En resultattyp som används för att sätta/ändra värde på ett datumfält.

Inställning Beskrivning
Fält Anger i vilket fält som värde ska sättas.
Sätt datumfält till Anger hur fältets värde ska sättas.

Dagens datum
Sätter dagens datum.

Värde hos annat datumfält
Kopiera datum från ett annat datumfält.

Fast datum
Sätter ett fast datum.

Inget datum
Sätter värde till inget datum.

Enligt mall (text)
Sätter datum enligt angiven mall.

Flervalsfält - Ändra markerat värde (System)

Används för att ändra vilket eller vilka alternativ som är markerade i ett givet flervalsfält.

Inställning Beskrivning
Fält Anger vilket flervalsfält som ska påverkas.
Ändra för alla Anger vilken ändring som ska ske för alla alternativ. Detta kommer utföras före specifika ändringar om värdet har angetts där.
Specifika ändringar Innehåller en lista av alla tillgängliga alternativ för flervalsfältet. För varje alternativ går det att ange om och hur markeringen ska ändras. Standardvärdet är att alternativet lämnas oförändrat.

Markera
Jämfört med tidigare tillstånd så är alternativet markerat.

Avmarkera
Jämfört med tidigare tillstånd så är alternativet avmarkerat.

Observera att resultatet inte stöds då flervalsfältet är av typen Slider.

Tänk även på att om flervalsfältet är av typen Rullgardinslista eller Radioknappar så kommer endast det första markerade alternativet att vara synligt.

Nummerfält - Sätt värde (SYS)

Används för att sätta värde i ett givet nummerfält.

Inställning Beskrivning
Fält Anger vilket nummerfält som ska påverkas.
Värde Anger det värde som kommer sättas på fältet. Lämna tom om du vill att värdet på fältet ska tas bort.

Organisatorisk enhet - Sätt värde (SYS)

Används för att sätta värde i ett givet organisationsfält.

Inställning Beskrivning
Fält Anger vilket organisationsfält som ska påverkas.
Sätt enhet till Anger hur enhetens värde ska sättas. Två alternativ finns:

Värde hos annat organisationsfält
Kopierar värde från ett annat organisationsfält.

Bestämd enhet
Sätter värde till en bestämd enhet.

Textrad/Textruta - Sätt värde (SYS)

Resultatet gör det möjligt att sätta ett värde på ett givet textfält.

Inställning Beskrivning
Fält Anger vilket textfält som ska påverkas.
Sätt textrad till Anger hur textfältets värde ska sättas.

Ny text
Ger nytt värde på fältet.

Ny text följt av aktuellt värde
Sätter in ny text på fältet som följs av det aktuella värde.

Aktuellt värde följt av ny text
Sätter in ny text på fältet efter det aktuella värdet.
Mall för ny text Anger den mall som ska användas för att sätta den nya texten. Använd taggar för att hämta information från ärendet.

Resultat som gäller för ärende

Tilldela rättigheter på ärendet

Resultatet gör det möjligt att tilldela en användare/grupp/roll rättigheter på ett ärende.

Inställning Beskrivning
Tilldela rättigheter Anger de rättigheterna som tilldelas de valda användarna/grupperna/rollerna på ärendet.
Till användare/grupp/roll Anger de användare/grupper/roller som ska tilldelas rättigheterna. Om du väljer en roll så tilldelas samtliga användare som har den rollen på angiven enheten vid det aktuella tillfället.
Tillstånd för rollevaluering Om du valt en eller flera roller så tilldelas rättigheterna samtliga användare som har den angiva rollen på aktuell enhet hos den primära organisationsväljaren. Här väljer du vilket tillstånd de valda rollerna ska evalueras mot.

Ärendestatus - Avsluta/Sekretessbelägg

Resultatet gör det möjligt att sätta avslutat- eller sekretesstatus på ett ärende.

Inställning Beskrivning
Sätt avslutat-status till Anger om ärendet ska markeras som avslutat.
Sätt sekretess till Anger om ärendet ska vara sekretessbelagt.

Övriga resultat som inträffar i system

Avbryt aktuell När - Händelse

En mycket enkel typ av resultat som syftar till att avbryta aktuell När-händelse. Av naturliga skäl så går det bara att använda resultat i vissa situationer. T.ex. så är det bara möjligt att avbryta en När-händelse vars meddelning görs Före händelsen inträffar. Om meddelning sker Efter händelsen har inträffat så är det för sent att avbryta den. Följande scenario är ett exempel på en fungerande flödesdel:

NOS flödesdel

Tänk på prioriteringsordningen

Det är viktigt att resultat som ska utföras har högre prioritet än Avbryt aktuell ’När’-händelse eftersom flödesdelen avbryts i och med detta.

Avbryt e-postutskick

Resultatet används för att avbryta ett e-postutskick.

Inställning Beskrivning
Avbryt e-post Anger vilka e-postutskick som ska avbrytas.

Alla e-postutskick

E-postutskick till följd av rättigheter

E-postutskick till följd av händelser (NOS)

E-post - Skicka utifrån mall

Resultatet gör det möjligt att skicka e-post baserad på en fördefinierad mall. Förutom att använda sig av den befintliga mallen är det möjligt att specificera en separat källa för mottagare av meddelandet samt ämne.

Inställning Beskrivning
E-postmall Anger vilken e-postmall som ska användas.
Mottagare Anger varifrån informationen om mottagare hämtas.

Använd mallens inställning (standardvärde)
E-postadress till mottagaren/mottagarna tas ifrån inställningen på mallen.

Egen e-postadress
Fast e-postadress som alla meddelanden kommer gå till.

Inloggad användare
Mottagare blir användaren som triggade igång händelsen.

Adress i fält (Textrad)
E-postadressen hämtas från ett givet textfält.

Användare i fält
E-postadressen hämtas från vald användare i givet användarfält.

Användare i grupp
E-postadresser hämtas från alla användare som är medlemmar i valda grupper.

Användare som har roll
E-postadresser hämtas från alla användare som har någon av valda roller på angiven enhetskälla:

o Var som helst (minst på en enhet)
o Vald enhet i fält (Organisationsfält)
o Specificerade enheter
Ämne Anger varifrån informationen om ämne hämtas.

Använd mallens inställning
Ämnet tas från inställningen på mallen.

Eget ämne
Fast ämne som alla meddelanden kommer att ha.

Ämne i fält (Textrad)
Ämnet hämtas från ett givet textfält.

Idega - Avsluta ärende

Resultatet avänds för att avsluta ett ärende i Munziapp.

Inställning Beskrivning
Kommentar från fält Anger det fält vars värde ska användas som kommentar.
Egen kommentar Anger kommentar för valideringen. Det går bra att använda malltaggar då kommentaren kommer att läsas av mot aktuellt ärende.

Idega - Bifoga dokument

Resultatet avänds för att bifoga ett dokument till ett Idegaärende i Munziapp.

Inställning Beskrivning
Dokumentmall (PDF) Anger den dokumentmall som ska användas. Observera att endast PDF stöds av Munziapp.
Bifoga till stadie Anger till vilket stadie på Idega-ärendet som dokumentet ska bifogas till.
Dokumentnamn Anger det namn på dokumentet som kommer visas i Munziapp .
Skrivskydd Anger om dokumentet endast ska kunna läsas.
Pdf-formulär Anger om dokumentet ska vara en vanlig PDF.

Idega - Lägga till svar till ärende

Resultatet avänds för att lägga till svar till ett ärende i Munziapp.

Inställning Beskrivning
Kommentar från fält Anger det fält vars värde ska användas som kommentar. Detta värde har företräde framför egen kommentar.
Egen kommentar Anger kommentar för valideringen. Det går bra att använda malltaggar då kommentaren kommer att läsas av mot aktuellt ärende.
Status Anger vilken status som ska sättas på ärendet hos Idega.

Idega - Skapa ärende

Resultatet avänds för att skapa ett ärende i Munziapp.

Inställning Beskrivning
Bifoga bilder Anger om bilder ska bifogas ärendet hos Munziapp/Idega. Observera att detta görs i samband med konfirmering från Idega.
Bifoga video Anger om videos ska bifogas ärendet hos Munziapp/Idega. Observera att detta görs i samband med konfirmering från Idega.
Bifoga dokument Anger om dokument ska bifogas ärendet hos Munziapp/Idega. Observera att detta görs i samband med konfirmering från Idega.

Idega - Ta bort ärende

Resultatet avänds för att ta bort ett ärende i Munziapp.

Idega - Uppdatera egenskaper

Resultatet avänds för att uppdatera ett ärendes egenskaper i Munziapp.

Inställning Beskrivning
Giltigt ärende från fält Anger det fält vars värde ska användas för att avgöra om ärendet är giltigt.
Giltigt ärende Anger om ärendet ska valideras som giltigt.
Privat från fält Anger det fält vars värde ska användas för att avgöra om ärendet är privat.
Privat ärende Anger om ärendet ska markeras som privat.
Kommentar från fält Anger det fält vars värde ska användas som kommentar.
Kommentar Anger kommentar för valideringen. Det går bra att använda malltaggar då kommentaren kommer att läsas av mot aktuellt ärende.

Idega - Validera ärende

Resultatet avänds för att avsluta ett ärende i Munziapp.

Inställning Beskrivning
Giltigt ärende från fält Anger det fält vars värde ska användas för att avgöra om ärendet är giltigt.
Giltigt ärende Anger om ärendet ska valideras som giltigt.
Privat från fält Anger det fält vars värde ska användas för att avgöra om ärendet är privat.
Privat ärende Anger om ärendet ska markeras som privat.
Kommentar från fält Anger det fält vars värde ska användas som kommentar.
Kommentar Anger kommentar för valideringen. Det går bra att använda malltaggar då kommentaren kommer att läsas av mot aktuellt ärende.

Skicka notifikation

Resultatet används för att skicka ett meddelande till användare, antingen som en notifikation i systemet eller som e-postmeddelande.

Inställning Beskrivning
Skicka som Anger hur meddelandet ska skickas, det går bra att ange båda alternativen.
Notifikationstyp Anger vilken typ av notifikation.

Allmän händelse

Ärende skapat

Ärende uppdaterat

Ärende borttaget
Mottagare Anger till vem/vilka som notifikationen ska skickas.

Egen e-postadress
Fast e-postadress som alla meddelanden kommer gå till.

Inloggad användare
Mottagare blir den inloggade användaren.

Adress i fält (Textrad)
E-postadressen hämtas från ett givet textfält.

Användare i fält
E-postadressen hämtas från vald användare i givet användarfält.

Användare i grupp
E-postadresser hämtas från alla användare som är medlemmar i valda grupper.

Användare som har roll
E-postadresser hämtas från alla användare som har någon av valda roller på angiven enhetskälla:

o Var som helst (minst på en enhet)
o Vald enhet i fält (Organisationsfält)
o Specificerade enheter
Ämne/titel Anger var ämne/titel för meddelandet ska hämtas från.

Eget ämne/titel
Egen titel skrivs i textfältet.

Ämne i fält (Textrad)
Ämnet hämtas från ett givet textfält.
Meddelande Anger var innehållet i meddelandet ska hämtas från.

Eget meddelande
Eget meddelande skrivs i meddelandefältet.

Meddelande i fält (Textrad)
Meddelandet hämtas från ett givet textfält.
Logga på ärende Anger om notifikationen ska loggas på ärendet.
Loggtitel Anger titel för notifikationen som ska visas i loggmeddelandet. Om inte titel anges så används ämne/titel för notifikationen.

Sätt NOS-variabel

Inställning Beskrivning
Variabelnamn Anger namn på variabeln för vilken utvärderingen ska ske.
Variabelvärde Anger värde för variabeln för vilken utvärderingen ska ske.
Variabeln gäller Anger var variabeln ska gälla.

I alla flöden

I aktuellt flöde

I aktuell flödesdel