Vad är en ärendetyp?

För att arbeta med ärenden måste det först finnas en mall för hur ärendet ska se ut, denna mall kallas för ärendetyp eller formulär. Exempel på ärendetyper är Synpunktshantering, Kränkande behandling och Avvikelsehantering.

Ärendetypen anger vilka fält som ska finnas på formuläret. En ärendetyp kan även bestå av ett flertal vyer där varje vy visar en delmängd av formulärets alla fält.

Listan visar exempel på ärendetyper

Lista över ärendetyper