Skapa regel för att dölja/visa

En av de vanligaste reglerna (NOS) som användas i systemet är att dölja/visa fält/alternativ beroende på t.ex. verksamhet, lagrum eller tidigare val i formuläret.

Detta är en vägledning för hur du skapar sådana regler i systemet.

Känner du dig osäker, fråga innan du skapar/aktiverar nya regler

Reglerna som byggs upp i systemet påverkar varandra och vissa lösningar är mer komplexa i sin struktur än andra. Känner du dig osäker på hur du ska göra eller vilka konsekvenser som din nya regel kan få för lösningen, kontakta Digital Fox innan du gör några ändringar i systemet.

För information om hur NOS-systemet fungerar och vilka olika val som finns, se avsnitten om NOS (När-Om-Så) och NOS egenskaper under rubriken Ärendetyper.

Dölj/visa ett fält beroende på annat val

I det här exemplet döljs/visas ett fält beroende på vilket val användaren har gjort i ett annat fält. Om fältet Bedömning inte har värdet Diskriminering eller Trakasserier ska inte fältet Orsak till diskriminering/trakasserier synas. Om något av de två alternativen däremot är markerade på bedömningsfältet så ska orsaksfältet synas.

Två regler behöver sättas upp för att göra detta, en regel som döljer fältet och en regel som visar fältet.

Regel 1 - dölja fältet

 1. Välj vilket flöde regeln ska ligga i eller skapa ett nytt flöde. Välj att lägga till en flödesdel.
 2. Ge regeln ett namn. Det är bra med ett namn som gör det enkelt att identifiera regeln i flödesöversikten.
 3. Välj vid vilka lägen som regeln ska vara aktuellt. Här ska regeln gälla vid Användardomän= internt och Ärendeläge= ärendeuppdatering.
 4. Välj händelsen Flervalsfält - Värde ändras. Välj att händelsen ska Trigga direkt och kryssa för Ajaxifiera. Välj aktuellt flervalsfält Bedömning.
 5. Lägg till villkor Flerval - Värdeförändring. Ge villkoret ett alias, sätt Ärendeevaluering= Med aktuellt tillstånd och Ärendejämförelse= Med föregående tillstånd (sidladdning).
 6. Välj fält Bedömning och ändra från ---Odefinierad--- till Är inte markerad på alternativ Diskriminering och Trakasserier.
 7. Lägg till resultat [Alla fält] - Sätt synlighet. Välj fält Orsak till diskriminerin/trakasseri och sätt synlighet till Nej.
 8. Spara regeln.

Regel för att dölja fältet

Vi har nu skapat en regel som säger att när ett ärende uppdateras av en inloggad användare, om alternativ Diskriminering eller Trakasseri inte är markerade på fältet Bedömning syns inte fältet Orsak till diskriminering/trakasseri.

Regel 2 - visa fältet

 1. Lägg till en flödesdel i samma flöde där du skapade regel 1.
 2. Ge regeln ett namn som gör det enkelt att identifiera regeln i flödesöversikten.
 3. Välj vid vilka lägen som regeln ska vara aktuellt. Här ska regeln gälla vid Användardomän= internt och Ärendeläge= ärendeuppdatering.
 4. Välj händelsen Flervalsfält - Värde ändras. Kryssa för Ajaxifiera. Välj aktuellt flervalsfält Bedömning.
 5. Lägg till villkor Flerval - Värdeförändring. Ge villkoret ett alias, sätt Ärendeevaluering= Med aktuellt tillstånd och Ärendejämförelse= Med föregående tillstånd (sidladdning).
 6. Välj fält Bedömning och Jämförelsetyp= Eller. Ändra från ---Odefinierad--- till Är markerad på alternativ Diskriminering och Trakasserier.
 7. Lägg till resultat [Alla fält] - Sätt synlighet. Välj fält Orsak till diskriminerin/trakasseri och sätt synlighet till Ja.
 8. Spara regeln.

Regel för att visa fältet

Vi har nu skapat en regel som säger att när ett ärende uppdateras av en inloggad användare, om alternativ Diskriminering eller Trakasseri är markerade på fältet Bedömning syns fältet Orsak till diskriminering/trakasseri.

Dölja/visa alternativ på ett flervalsfält

I det här exemplet vill jag dölja/visa alternativ på ett flervalsfält beroende på vilket val användaren har gjort tidigare. Om inte SoL eller LSS är markerad på fältet Lagrum så vill jag dölja alternativ på fältet Typ av händelse som är kopplade till SoL och LSS. Om SoL eller LSS däremot är markerad som Lagrum så vill jag att alternativen ska synas.

Två regler behöver sättas upp för att göra detta, en regel som döljer och en som visar alternativen.

Regel 1 - dölja alternativ

 1. Välj vilket befintligt flöde regeln ska ligga i eller skapa ett nytt flöde. Välj att lägga till en flödesdel.
 2. Ge regeln ett namn som gör det enkelt att identifiera regeln i flödesöversikten.
 3. Välj vid vilka lägen som regeln ska vara aktuellt. Här ska regeln gälla vid Användardomän= internt + publikt och Ärendeläge= ärenderegistrering.
 4. Välj händelsen Flervalsfält - Värde ändras. Kryssa för Ajaxifiera. Välj fält Lagrum.
 5. Lägg till villkor Flerval - Värdeförändring. Ge villkoret ett alias, sätt Ärendeevaluering= Med aktuellt tillstånd och Ärendejämförelse= Med föregående tillstånd (sidladdning).
 6. Välj fält Lagrum och ändra från ---Odefinierad--- till Är inte markerad på alternativ SoL och LSS.
 7. Lägg till resultat Flervalsfält - Dölj/visa alternativ. Välj fält Typ av händelse och ändra från ---Odefinierad--- till Dölj på de alternativ som du inte vill ska synas.
 8. Spara regeln.

Regel för att dölja alternativ

Vi har nu skapat en regel som säger att när ett ärende registreras internt eller externt, om alternativ SoL eller LSS inte är markerade på fältet Lagrum döljs vissa alternativ på fältet Typ av händelse.

Regel 2 - visa alternativ

 1. Lägg till en flödesdel i samma flöde där du skapade regel 1.
 2. Ge regeln ett namn som gör det enkelt att identifiera regeln i flödesöversikten.
 3. Välj vid vilka lägen som regeln ska vara aktuellt. Här ska regeln gälla vid Användardomän= internt + publikt och Ärendeläge= ärenderegistrering.
 4. Välj händelsen Flervalsfält - Värde ändras. Kryssa för Ajaxifiera. Välj fält Lagrum.
 5. Lägg till villkor Flerval - Värdeförändring. Ge villkoret ett alias, sätt Ärendeevaluering= Med aktuellt tillstånd och Ärendejämförelse= Med föregående tillstånd (sidladdning).
 6. Välj fält Lagrum och Jämförelsetyp= Eller. Ändra från ---Odefinierad--- till Är markerad på alternativ SoL och LSS.
 7. Lägg till resultat Flervalsfält - Dölj/visa alternativ. Välj fält Typ av händelse och ändra från ---Odefinierad--- till Visa på de alternativ som du vill ska synas.
 8. Spara regeln.

Regel för att visa alternativ

Vi har nu skapat en regel som säger att när ett ärende registreras internt eller externt, om alternativ SoL eller LSS är markerade på fältet Lagrum visas vissa alternativ på fältet Typ av händelse.