Textruta fältet

Fältet används för inmatning av längre textmassor, t.ex. olika beskrivningar eller utredningar. Den här fälttypen sätter ingen begränsning på textmassans längd. Det går att styra fältets utformning något genom att ange dess bredd i pixlar och höjd i antal rader.

Exempel på textruta

Textrutafältet exempel

Egenskaper

Det finns två typer av textruta: enkel textruta samt avancerad editor. Vid val av avancerad editor är det möjligt att ge användaren fler möjligheter vid inmatning, läs mer under avsnittet Inställningar för avancerad editor nedan.

Egenskap Beskrivning
Spara ursprungsvärde Om värdet vid registrering ska sparas undan. Detta värde kan inte ändras men är tillgängligt för avläsning.
Typ av textruta Ange vilken typ av textruta som ska användas (enkel eller avancerad textruta.)
Automatisk höjd Ange om textrutan själv tillåts ändra storlek i takt med att innehållet växer.
Bredd Ange bredd (i pixlar) på textrutan/editorn.
Höjd Ange höjd (i pixlar) på textrutan/editorn.
Rader Ange antal rader på textrutan. Ett värde här har företräde även om höjd är angivet.
Maxlängd Ange maximalt antal tillåtna tecken. Lämna fältet tomt om du inte vill sätta någon begränsning för antal tecken.
Visa teckenräknare Ange om teckenräknaren ska visas eller inte.
Standardvärde Ange standardvärde för fältet vid registrering.

Inställningar för avancerad editor

Vid val av avancerad editor finns möjlighet att t.ex. infoga en verktygsrad vilket ger användaren möjlighet att justera teckensnitt, typsnitt, klipp ut och klistra in text, infoga bilder osv.

Exempel på textruta med avancerad editor

Textruta med avancerad editor exempel

Generellt

Egenskap Beskrivning
Editeringslägen Ange vilka editeringslägen som ska vara aktiverade. Minst en av lägena Design och Html måste vara aktiverade för att inmatning ska vara möjligt.
Skin Ange namn på det Skin (utseende) som ska användas för editorn. Lämna tomt för standard.
Tillåt ändra storlek Ange om användaren ska kunna ändra storlek på editorn som denne vill.
Automatisk höjd Ange om editorn själv tillåts ändra storlek i takt med att innehållet växer.

Verktygsrader & knappar

Egenskap Beskrivning
Visningsläge för verktyg Ange på vilket verktygsraderna visas i editorn. Alternativen Flytande, Sidans topp och Visa vid fokus förbättrar prestanda.
Källa för verktyg Ange hur verktygsrader och knappar konfigureras.
Konfiguration Ange vilka knappar i respektive fördefinierade verktygsrader som ska visas.

Filer - Media, bilder, dokument, mallar & flash

Egenskap Beskrivning
Sökvägar för läsning Ange relativa url:er för alla sökvägar till kataloger som användare ska kunna se filer i.
Sökvägar för uppladdning Ange relativa url:er för alla sökvägar till kataloger som användare ska kunna ladda upp filer till. Ska vara en del av sökvägarna för visning.
Sökvägar för borttagning Ange relativa url:er för alla sökvägar till kataloger där användare ta bort filer. Ska vara en del av sökvägarna för visning.
Filfilter Kommaseparerad lista av filfilter för att styra vilka filer som visas, t.ex. '.doc,.pdf'. Lämna tomt för alla filer.
Max filstorlek Max tillåten filstorlek för uppladdning.