Rubrik/Informationsfältet

Sammanfattning

Fältet kan används för att ge information/vägledning till användaren som fyller i formuläret eller för att dela upp formuläret i rubriker. Genom att lägga in rubrik/information i formuläret blir det tydligare vilken inmatning som önskas och dess syfte för olika delar. Fältets namn visas som rubrik och fältets beskrivning visas som brödtext. Du kan även ange vilka delar som ska vara synliga på fältet: Rubriken, informationstexten och/eller avbrytarlinje.

Exempel på möjlig utformning av fältet

Exempel - information för vägledning (rubrik+information synlig)

Rubrikfältet vägledning exempel

Exempel - påminnelse (information synlig)

Rubrikfältet påminnelse exempel

Exempel - rubrik med avbrytarlinje (rubrik+avbrytarlinje synlig)

Rubrikfältet avbrytarlinje exempel

Egenskaper

Egenskap Beskrivning
Rubriknivå Anger vilken nivå fältet ligger på.
Visa rubrik Om valt så visas Namn som rubrik och en skiljelinje i fältet.
Visa information Om valt så visas Beskrivning som ren text i fältet.
Visa avbrytarlinje Om valt så visas en linje under rubrik och/eller texten som bryter av mot underliggande fält.
Maxbredd Fältets bredd i pixlar, om inget värde anges så används 100% av tillgängligt utrymme.