Blogginlägg

Via funktionen Blogg kan systemadministratör skriva meddelanden som kan publiceras på inloggningssidan, startsidan eller i widget. Bloggfunktionen ersätter funktionen systemmeddelande. När ett nytt blogginlägg skapas styr författaren var inlägget ska synas, under vilken tidsperiod inlägget ska synas osv. Läs mer om bloggfunktionen i avsnittet Blogg.

Exempel på blogginlägg

Inställningar

Allmänna inställningar Beskrivning
Id Anger widgetens unika ID-nummer.
Titel Ange en titel för widgeten.
Beskrivning Skriv en beskrivning av widgeten. Om du väljer att visa beskrivningen kommer den synas i kursivt under titeln.
Aktiv Om ikryssad visas widgeten i layouten.
Visa titel Om ikryssad visas titeln.
Visa beskrivning Om ikryssad visas beskrivningen. Observera att titeln måste vara synlig för att beskrivningen ska vara synlig.
Specifika inställningar Beskrivning
Kategorier Ange om widgeten endast ska visa inlägg av en specifik kategori.
Antal inlägg Ange hur många inlägg widgeten ska visa.
Höjd Ange om widgeten ska begränsad höjd eller ej. Om Auto är ikryssad använder inlägget nödvändig höjd, om Begränsad är ikryssad är höjden begränsad och en rullgardinslista används vid behov.
Visa författare Ange om inläggets författare ska visas.
Visa kategorier Ange om inläggets kategorier ska visas.
Dölj om inga inlägg Ange om widgeten ska döljas om det inte finns några inlägg att visa.