Meddelandekällor

Meddelandekällor kan användas för att koppla ihop en e-post konto till systemet.
När man har skapat en källa meddelas de som är valda via notifikation.

Skapa en källa

För att skapa en ny källa går du till System -> Meddelandekällor och trycker sedan på Skapa ny källa-knappen uppe till vänster. Skapa ny källa Sen fyller du i inställningarna för meddelandekällan.

Inställningar

Allmänt

Egenskap Beskrivning
Namn Namn på meddelandekällan.
Beskrivning Beskrivning av meddelandekällan.
Aktiv Ange om meddelandekällan är aktiv eller ej.
Ärendetyp Välj specifik ärendetyp. Om en specifik ärendetyp är vald så är det inte möjligt att byta ärendetyp vid associering med ärende.
Standardfält Välj standardfält, dvs. det fält där meddelande ska läggas i ärendet.
Tillåt ändra fält Tillåt användaren att ändra fält om standardfält är angivet.
Standardenhet Välj standardenhet, dvs. enhet som ska vara förvald.
Tillåt ändra enhet Tillåt användaren att ändra enhet om standardenhet är angiven.
Cache TTL Antal dagar som hämtade meddelanden cachas innan de raderas. Cachade meddelande raderas även om de associeras med ett ärende.
Max meddelandelängd Den maximala längden på meddelandekroppen som ska hämtas från meddelandekällan. Detta gäller dock endast på text-baserade meddelanden. Om HTML, så hämtas hela meddelandekroppen.
Associera svar automatiskt Ange om en cache som identifieras som svar på ett befintligt meddelande ska importeras automatiskt. Ett nytt meddelande skapas och associeras som svar till det befintliga meddelandet.
Skapa nytt ärende om inte svar Ange om en cache som inte kan identifieras som svar på ett befintligt meddelande ska resultera i att ett nytt ärende skapas. Samtidigt skapas ett nytt meddelande på ärendet som läggs till standardfältet.
Meddela fel vid hämtning Ange om supporten ska meddelas om systemet misslyckas med att skapa en cache från meddelandekällan.
Meddela fel vid association Ange om supporten ska meddelas om systemet misslyckas med att associera hämtade caches med ärende.

Notifikationer

Här får man välja vem ska meddelas. Man kan välja mellan användare, grupper eller roller som meddelas via notifikation om inkommna meddelanden från källan.

Notifikation exempel

Specifika inställningar

Egenskap Beskrivning
Vald källtyp Välj vilken typ av källa du vill använda dig av
Värd Värd som ska anslutas till
Port Port som ska anslutas till
Använd SSL Huruvida SSL ska användas
Protokoll Det protokoll som ska användas
Senast läst UID Det senast inlästa UID:t från meddelandekällan
Vald katalog/inkorg Välj vilken katalog/inkort du vill ansluta till
Max dagar bakåt Maximal ålder på meddelanden som ska läsas bakåt i tiden från aktuellt datum, lämpligtvis ett värde mindre än Cache TTL. Lämna tomt för att läsa in allt (OBS! Kan ta lång tid)
Avsändarens namn Det namn som avsändaren har när ny e-post skickas till följd av denna källa, t.ex. vid svar på inkommet meddelande
Avsändarens e-post Den e-post som avsändaren har när ny e-post skickas till följd av denna källa, t.ex. vid svar på inkommet meddelande
Tillåt ändra avsändare Huruvida personen som komponerar meddelandet ska kunna ändra avsändaren
Säkert anslutningsteknik (SSL) Specifik inställning för hur anslutning ska upprättas gentemot server

Autentisering

Uppgifter för Google och Azure autentisering finns att hämta i respektive portal.

Egenskap Beskrivning Exempel AutentiseringsTyp
Autentisering Typ av autentisering mot värd. Basic, Google eller Azure Alla
Användarnamn Användarnamn för autentisering mot värd. utvecklingtest@digitalfox.se Basic
Användarnamn Användarnamn för autentisering mot värd, fylls i automatiskt i processen vid 'hämta token'. utvecklingtest@digitalfox.se Google och Azure
Lösenord Lösenord för autentisering mot värd mittosäkralösenord123!! Basic
ClientId ApplikationsId för applikation hos Google eller Azure. 170048018189cisdfgsdfg5454524gqktphasdasd2342347pm9r.apps.googleusercontent.com Google och Azure
Client Secret Applikationens hemlighet gentemot autentiserings-servern. jagarhemlig Google och Azure
Scope Område som begärd autentisering ska gälla för. https://mail.google.com/ email Google och Azure
TenantId Azure AD instance som applikation finns i. cb234dsdfg56-2d0e-4sad2231-bb45-234cc6sadfga4 Azure

Om man valt att en autentisering av typen Google eller Azure behöver man trycka på hämta token innan man testar anslutning eller innan den börjar att användas. Detta för att initiera processen med att välja epostadress samt viktig information för vidare användning. Om det gått bra med att hämta token så kommer information visas om att token finns kopplad samt att fältet användarnamn kommer fyllas i med användarnamnet som valdes i processen.

Testa anslutning

När man har skapat en meddelandekälla kan man testa anslutningen med att trycka på Testa anslutning knappen. Ett meddelande kommer att ske som visar om anslutningen lyckades eller ej.

När Google eller Azure är valt som autentiserings metod så krävs det att en token är hämtad innan man kan testa anslutningen.

Testa anslutning