Datum & tid

Sammanfattning

På detta fält kan användaren ange ett datum eller ett datum och en tid. Det är även möjligt att konfigurera en övre och undre gräns för godkända datum. Datumformatet följer svensk standard enligt ”År-Månad-Dag Timme:Minut”, t.ex. 2018-01-01 12:00.

För att underlätta val av önskat datum kan användaren klicka på den kalenderliknande ikonen bredvid inmatningsfältet varvid en datumväljare presenteras. Om datumfältet tillåter inmatning av en tidsangivelse så finns det även en klockliknande ikon för att välja tid.

Fältets utseende

Exempel datum&tidfältet

Egenskaper

Egenskap Beskrivning
Standardvärde Ange antingen ett fast värde eller kryssa i rutan Använd aktuellt datum för att använda dagens datum vid registrering. Genom att ange en förskjutning i antal dagar så kan standardvärdet sättas relativt registreringsdatumet.
Endast datum Ange Ja om endast datum är intressant. Om Ja är valt lagras och visas inte angiven tid.
Minvärde Ange minsta tillåtna datum och tid. Kan t.ex. användas för att inte göra det möjligt att välja ett datum för uppföljning som ligger bakåt i tiden.
Maxvärde Ange högsta tillåtna datum och tid.
Bredd Ange fältets bredd.
Påminnelse Välj Ja om du vill koppla en påminnelse till datumet. Påminnelsen skickas via e-post till valda mottagare när angivna datumet inträffar.

Koppla påminnelse till fältet

Till fältet kan en påminnelsefunktion kopplas. När påminnelsefunktionen har aktiverats skickas e-post till angivna adresser (val under Mottagare) när datumfältets värde inträffar i verkligheten. Sätter man t.ex. standardvärdet till ”aktuellt datum + 7 dagar” och aktiverar påminnelsefunktionen, så skickas en påminnelse 7 dagar efter att ärendet registrerats (såvida inte registratorn eller en annan användare har öppnat ärendet och ändrat datumfältets värde eller avslutat påminnelsen). Du kan välja att skicka en påminnelse eller flera beroende på vad du ställer in under Frekvens. I Meddelande-rutan fyller du i den text som påminnelsemeddelandet ska innehålla.

En påminnelse kan avslutas manuellt eller genom att hela ärendet avslutas. När en påminnelse avslutats skickas inga fler påminnelser för det aktuella ärendet. För att manuellt avsluta en påminnelse gör du följande:

  1. Öppna ärendet.
  2. Klicka på väckarklockan bredvid datumfältet.
  3. Klicka på knappen Avsluta.