Leverantörsnyheter

Widgeten visar nyheter från Digital Fox. För att läsa hela nyheten klickar du på rubriken, du kommer då vidare till nyheten på Digital Fox hemsida.

Leverantörsnyheter widget

Inställningar

Allmänna inställningar Beskrivning
Id Anger widgetens unika ID-nummer.
Titel Ange en titel för widgeten.
Beskrivning Skriv en beskrivning av widgeten. Om du väljer att visa beskrivningen kommer den synas i kursivt under titeln.
Aktiv Om ikryssad visas widgeten i layouten.
Visa titel Om ikryssad visas titeln.
Visa beskrivning Om ikryssad visas beskrivningen. Observera att titeln måste vara synlig för att beskrivningen ska vara synlig.
Specifika inställningar Beskrivning
Max poster Anger hur många inlägg widgeten ska visa.
Max ålder Ange om endast inlägg nyare än ett visst tidsspann ska visas.
Kategorier Ange om widgeten endast ska visa inlägg av en specifik kategori, t.ex. skola/förskola eller Medborgardialog.
Taggar Ange om widgeten endast ska visa inlägg med en specifik tagg. Observera att om både kategorier och taggar är valda visas endast inlägg som innehåller båda typerna.