Publicera

Förhandsgranska och publicera publikationen

När publikationen är sparad kan du öppna den genom att klicka på knappen Förhandsgranska i verktygsfältet.

Förhandsgranska publikation

Du kan göra publikationen tillgänglig för andra genom att dela med dig av länken från er hemsida. Länken till publikationen hittar du i webbläsaren som öppnas när du väljer att förhandsgranska den.

Anpassa länken vid publicering

Länken till publikationen slutar på /ViewFeedBasic.aspx?FeedId=N där N är publikationens ID-nummer. Denna länk visar publikationen i ett enkelt ramverk och lämpar sig bra i t.ex. en IFrame. Ska publikationen visas i ett fristående fönster kan du använda DF RESPONS utseende genom att ändra länken till /ViewFeed.aspx?FeedId=N. Det vill säga ta bort Basic ur länken.