Dokumentmallar

Sammanfattning

Dokumentmallar används för att sammanställa hela eller delar av ett ärende i ett dokument. Mallar för dokument används bland annat av kommunikationsfältet och vid skapande av handlingar. För att administrera dokumentmallar går du till administrationssidan för önskad ärendetyp och klicka sedan på knappen Dokumentmallar i verktygsraden.

Ingång till dokumentmallar

När en mall väl är skapad kan du aktivera den på önskat kommunikationsfält genom att öppna inställningar för kommunikationsfältet och sedan lägga till en dokumentmall i fältets lista över mallar. Mallarna kan också användas i NOSar för att skapa handlingar.

Skapa en mall

För att skapa en ny dokumentmall klickar du på knappen Ny dokumentmall inne på administratörssidan för dokumentmallar. Textrutor som markeras med gul bakgrundsfärd stödjer användning av respons-taggar. Taggar används för att hämta information från ett ärende, taggarna hittar du om du klickar på Visa hjälp för mallar.

Ange ett namn på mallen och ett filnamn på mallen. I filnamnet kan t.ex. taggen ##MATTER_ID## användas för att inkludera ärendets ID-nummer i filnamnet.

Nästa steg är att välja dokumenttyp. Systemet stödjer tre olika dokumenttyper: Text, Pdf och Word.

När du valt typ, klickar du på Skapa mall. Beroende på dokumenttyp visas nya fält. Är word- eller pdfmall vald kan du nu ladda upp det dokument som ska användas genom att klicka på Välj fil. När du valt din fil klickar du på Spara mall.

Dokumenttyper

  • Text-mallar. Informationen sammanställs som en vanligt text-fil. Respons-taggar används för att ange vilken information som ska hämtas från aktuellt ärende och infogas i dokumentet. Utdatafilen kan skapas som en pdf.

Text-mallar

  • PDF-formulärsmallar. PDF-mallen utgörs av en Pdf-fil som ska innehålla ett statiskt Pdf-formulär. Varje element i PDF-formuläret kopplas sedan mot ett eller flera fält hos ärendetypen. För varje textruta i Pdf-filen kan administratören ange en sträng (innehållande taggar) som anger det värde fältet ska tilldelas. Kryssrutor i Pdf-filen kopplas mot ett alternativ hos ett flervalsfält eller mot ett Ja/Nej-fält. Om det kopplade fältet/värdet är markerat hos ärendet så blir det också markerat i Pdf-filen när slutdokumentet skapas utifrån mallen.

PDF-formulärs-mallar

  • Word-mallar. Mallen utgörs av ett Word-dokument. Respons-taggarna i dokumentet ersätts med information från aktuellt ärende och bildar slutdokumentet. Utdatafilen kan skapas som en pdf.

Word-mallar

Vägledning i hur du bygger en egen wordmall

Gå till avsnittet Skapa handlingar för mer hjälp i hur du skapar en dokumentmall.