4.7

I denna version har vi fokuserat på förbättringar av funktionerna Säkra meddelanden och Extern federation.

4.7.1.0

2020-12-09

Funktion

 • SAML-federation - Det är nu möjligt att sätta upp SAML-federation för externa konton. Detta gör det t.ex. möjligt att koppla på Bank-ID (eller annan multifaktor) i de externa formulären (t.ex. för medborgare som lämnar ett e-förslag eller ska skicka in en ansökan). För att använda Bank-ID behöver ni ha ett avtal med en leverantör som tillhandahåller Bank-ID-tjänster. Systemet har ännu inte stöd för SAML-federation när det gäller att rösta och kommentera i en publikation. Detta kommer längre fram (ingen tidsplan satt ännu).

 • Säkra meddelanden - För den som kopplar ihop externa konton med t.ex. Bank-ID är det nu även möjligt att skicka säkra meddelanden. Ett säkert meddelande är ett mejl med en länk. Användaren klickar på länken och loggar in med sitt bank-ID. Vid första inloggning får man koppla ihop sin e-postadress med sitt bank-id. Användaren kan sedan läsa och ladda ner säkra meddelanden från portalen. Detta säkerställer säker krypterad överföring och multifaktorinloggning, utan att känsliga uppgifter behöver skickas i mejlen. Som handläggare i ärendet kan man också se när mottagaren läste meddelandet, vilket t.ex. kan vara bra vid expediering av beslut som kan överklagas.

 • Prestanda - Prestandaoptimeringar i databasen.

 • NOS - Ny NOS-om: Är en användare medlem i en grupp.

 • NOS - Ny NOS-gör: Lås och lås upp fält. (Tidigare endast möjligt att låsa fält via vyer.)

 • Parser - Ärende-tagg för attributvärden på en användare.

 • Filhantering - Vid uppstart av systemet kontrolleras att alla uppladdade filer finns på disken. Eventuella avvikelser loggas. Syftet är att snabbt kunna upptäcka fel och agera medan det fortfarande finns aktuella back-uper.

 • Gränssnitt - Uppdaterade ikoner. Vi har uppgraderat vårt ikonbibliotek vilket gör att vissa ikoner har fått ett något justerat utseende.

 • Utskrift - Förbättrad ärendeutskrift. Utseendet vid utskrift av ärende från ärendeöversikten eller när man är inne i ett ärende har förbättrats och blivit tydligare.

Buggfix

 • NOS - Javascript-fel om användarfält används både som trigger och uppdaterad kontroll i ett NOS-flöde.

 • E-postimport - Textfiler i e-post som importeras kommer inte med vid importen.