Systemlogg

Från huvudmenyn, välj System -> Systemlogg

Systemlogg är för olika händelser i systemet.

Systemlogg

Filtrering, sökning och färgkoder

För att filtrera på användarloggen så måste du trycka på knappen Filter uppe till höger. Det går även att trycka på Färgkod är av/på för att visa vilka loggar som hör ihop genom att visa deras färger.

Filterknapp

Färger är på Färgkod

Efter du har tryckt på Filter så dyker olika filtrerings alternativ upp. Filter

Info

Alla olika filtrerings alternativ finns inte med på bilden. Läs mer om de andra här under.

Filter Typ Beskrivning
Datum Kalender Filtrerar på större/mindre eller intervalldatum när loggar skapades.
Meddelande Fritext Filtrerar på loggens meddelande.
Nivå Lista Vilken logg nivå har loggen (Debug, Information, Varning, Error eller fatal).
Kategori Lista Vilken huvudkategori har loggen (T.ex. handlar loggen om användare, Handlingar eller ärenden m.fl.). Beroende på vilken kategori som väljs så visas olika underkategorier.
Underkategori Lista Filtrerar på loggens underkategori. Beroende på vilken huvudkategori som har valts så listas olika underkategorier.
Loggare Fritext Vilken loggare var det som gjorde loggen (beroende på vilken del av systemet loggen gjordes i).
Batch-ID Fritext Filtrerar på loggens Batch-ID. Det är Batch-ID som bestämmer vilka loggar som hör ihop och därav vilken färg de får.
Ärendetyp-ID Fritext (siffror) Filtrerar på ärendetypens-id.
Ärendetyp Lista Filtrerar på ärendetyper.
Enhet Lista Filtrerar på enheter.
Ärende-ID Fritext (siffror) Filtrerar på ärendets-id.
Vad (id) Fritext (siffror) Filtrerar på Entitet-ID och det är id på vad i systemet som loggen handlar om. T.ex. användar-id
Användartyp Lista Filtrerar på vad för typ av användare det gäller T.ex. Intern, extern eller mina sidor.
Användar-ID Fritext (siffror) Filtrerar på den användarens id som gjorde att loggen skapades.
Användarnamn Fritext Filtrerar på användarnamnet för användaren som gjorde att loggen skapades.
Användarvänligt namn Fritext Filtrerar på användarvänliga namnet för användaren som gjorde att loggen skapades.
Undantag Fritext Filtrerar på undantaget för loggarna. Detta gäller oftast om något fel har hänt i systemet och alla loggar har inte undantag
Data Fritext Filtrerar på loggar som har data eller inte har data i sig.

När du har valt de filtreringar du vill göra så trycker du på Filtrera knappen över alla filtreringsalternativ. Sedan laddas alla loggar om och den tar fram de loggar du har specificerat i dina filter.