Schemaläggaren

Schemaläggaren är den del av systemet som hanterar aktiviteter per automatik. Om du till exempel vill kunna få en kvartalsrapport varje kvartal gör schemaläggaren detta möjligt. Du kan skapa en aktivitet som samlar data, genererar och skickar rapporten till de valda mottagarna vid ett återkommande intervall. Läs mer om hur du kan skapa en rapportdefinition under Rapportdefinitioner.

Det finns även ett flertal andra aktivitetstyper, en del av dem kan skapas i schemaläggarens översikt och andra skapas av systemet utan att du ens vet om det.

Översikt

I översikten kan du se befintliga schemalagda aktiviteter, du kan se deras namn, typ, nästa körning, intervall och om aktiviteten är aktiv eller inte.

Schemaläggare
Översikt över schemaläggaren

Namn, aktivitetens namn sätts av systemet eller av användaren som skapar aktiviteten. Det är viktigt tänka på att ge aktiviteterna beskrivande namn så att det är enkelt att hitta rätt aktivitet i framtiden.

Typ, schemaläggaren kan hantera flera olika typer av aktiviteter. Typen väljs när du väljer vilken typ av ny aktivitet du vill skapa eller när systemet skapar en aktivitet. Aktivitetstyperna har olika användningsområden, vissa av typerna är synliga/redigbara i översikten medan andra inte är det.

Nästa, under kolumnen nästa kan du se datum och tid för när aktiviteten skall utföras. När datumet har infallit kommer aktiviteten att utföras vid schemaläggarens nästa kontroll. Du kan se tidpunkt för den kommande kontrollen över aktivitetslistan.

Intervall, efter att aktiviteten har utförts kommer ett nytt datum sättas beroende på valt intervall. Intervallet kan vara allt från minutvis till årsvis.

Aktiv, I översikten listas både aktiva och inaktiva aktiviteter, endast de aktiva kommer att utföras av schemaläggaren.

Ny aktivitet och redigera befintliga aktiviteter

Längst upp på schemaläggarens översikt kan du skapa en ny aktivitet genom att klicka på knappen “Ny aktivitet”. Du kan skapa aktiviter av olika typer. Det är även möjligt att ändra befintliga aktiviteters inställningar genom att klicka på pennan.

Almänna inställningar

När du skapar en ny aktivitet måste du fylla i allmänna inställningar som alla aktiviteter har under allmänt-fliken. Där kan du bestämma start, slutpunkt och hur ofta aktiviteten ska köras.

Skapa ny aktivitet
Allmänna inställningar när du skapar en ny aktivitet

Egenskap Beskrivning
Namn Namnge aktiviteten med ett beskrivande namn.
Aktiv Bestäm om aktiviteten är aktiv eller inte. Du kan själv inaktivera aktiviteten men system kan också inaktivera den på grund av att aktiviteten inte lyckas utföras på ett korrekt sätt.
Upprepningsintervall Intervallet kan sättas till engångsaktivitet, år, månader, veckor, dagar, timmar och minuter.
Upprepningsvärde [x] Om du har valt ett upprepningsintervall som har ett [x] värde så måste du sätta ett upprepningsvärde. När upprepningsintervallet är satt till [x] veckor och upprepningsvärdet [x] till två så kommer aktiviteten upprepas varannan vecka.
Start / nästa tid Tidpunkt för när aktiviteten skall utföras, tidpunkten kombineras med ett satt datum.
Start / nästa datum Datum för när aktiviteten skall utföras, datumet kombineras med ett satt tidpunkt.
Start / nästa dag Om du har valt intervallet månader så kommer detta fältet att visas istället för datum. Du kan välja vilken dag i månaden som rapporten skall utföras, om du väljer den 31 så kommer rapporten skickas den sista dagen i månaden, det betyder att februari 2014 så skulle rapporten skickas den 28.
Start / nästa månad Om du har valt intervallet månader så kommer detta fältet att visas istället för datum. Du väljer då vilken månad som rapporten skall köras, månaden kombineras sedan med den satta dagen på månaden rapporten ska köras.
Typ av slutpunkt Du kan ange när aktiviteten är slutförd. Det finns möjlighet att välja ett datum, antal körningar eller att inte ha en slutpunkt överhuvudtaget.
Efter sista körning När aktiviteten har slutförs kan du välja mellan att radera och inaktivera aktiviteten.

Aktivitetstypen - Utför rapportdefinition

”Utför rapportdefinition” är en av aktivitetstyperna som går att skapa från schemaläggaren. En rapportdefinition kan man säga är en beskrivning på hur rapporten ska skapas. Du kan läsa mer om rapportdefinitioner i Rapportdefinitioner.

Egenskap Beskrivning
Rapportdefinition Välj rapportdefinition du vill ska utföras.
Mottagare Om du har valt en rapportdefinition som stödjer mottagare kommer du kunna skicka rapporten till interna mottagare, grupper, roller och externa mottagare.

Du kan välja att använda dig av, ersätta eller komplettera definitionens mottagare.
Genererar Om du har valt en rapportdefinition som kan genereras på flera sätt har du möjlighet att generera den “enligt rapportdefinition” eller “individuellt per mottagare”. För att du ska kunna skapa unik data i varje rapport måste rapportdefinitionens data källa vara baserad på den interna mottagaren.

Information

När du har skapat en ny aktivitet dyker en informations-flik upp där du kan se statistik för aktiviteten

Information
Information över aktiviteten

Senaste körning, datum och tid för förragången aktiviteten utfördes.

Nästa körning, datum och tid för när aktiviteten kommer utföras nästa gång.

Antal körningar, antalet gånger som aktiviteten har utförts framgångsrikt, du kan nollställa räknare genom att klicka på länken nollställ.

Antal undantag, antalet gånger som aktiviteten har misslyckats av max antal undantag innan aktiviteten kommer att avslutas.

Avslutad, visar om aktiviteten är inaktiv eller inte.

Utför aktiviteten

Verktygsrad för aktiviteten
Verktygsrad för aktiviteten

När du har skapat aktiviteten så finns det möjlighet att köra aktiviteten från verktygsraden. Aktiviteten utförs direkt och påverkar inte sparade aktiviteteten. Du kan även ändra inställningar på rapporten och utföra den utan att spara den om det skulle behövas.

Starta om schemaläggaren

Normalt sett ska schemaläggaren fungera utan åtgärder från användaren men ibland kan något oförutsett hända. Om du märker att påminnelser, rapporter eller andra schemalagda aktiviteter inte skickas ut så kan du kontrollera om schemaläggaren är aktiv i översikten för schemaläggaren.

Starta om schemaläggaren
Information om schemaläggaren som visas i översikten

Du kan se om schemaläggaren är aktiv, den senaste kontrollen och kommande kontrollen. Om det visar sig att schemaläggaren inte är aktiv eller inte fungerar korrekt kan du att försöka starta om den från verktygsraden.

Tvinga fram en körning

Om schemaläggaren är inställd att vänta länge mellan dess intervaller kan du starta om schemaläggaren för att tvinga fram en körning då en kontroll alltid körs vid omstart.