Ärende med taggar (privata)

Widgeten visar ärenden där användaren har använt specialtaggarna Favorit och/eller Att göra. När du klickar på ärendenumret i listan kommer du till det valda ärendet.

Det går att sortera ärenden på ärendetyp eller rättighet.

Mina taggar widget

Inställningar

Allmänna inställningar Beskrivning
Id Anger widgetens unika ID-nummer.
Titel Ange en titel för widgeten.
Beskrivning Skriv en beskrivning av widgeten. Om du väljer att visa beskrivningen kommer den synas i kursivt under titeln.
Aktiv Om ikryssad visas widgeten i layouten.
Visa titel Om ikryssad visas titeln.
Visa beskrivning Om ikryssad visas beskrivningen. Observera att titeln måste vara synlig för att beskrivningen ska vara synlig.
Presentationsläge Ange vilket presentationsläge som ska användas: kompakt, standard eller utökat.
Specifika inställningar Beskrivning
Ärendetyper Ange om widgeten ska visa ärenden av en specifik ärendetyp.
Rättigheter Ange om widgeten ska visa ärenden beroende på rättighet.
Taggar Ange om widgeten ska begränsad höjd eller inte. Om Auto är ikryssad använder inlägget nödvändig höjd, om Begränsad är ikryssad är höjden begränsad och en rullgardinslista används vid behov.
Antal ärenden Ange hur många ärenden som ska visas.
Visa taggar Ange om taggarna som används vid filtrering ska visas.
Dölj widget om inga ärenden finns Ange om widgeten ska döljas om det inte finns några ärenden att visa.

För att du ska se ärenden i widgeten måste du välja en ärendetyp eller rättighet att filtrera på.

Observera att inställningarna för ärendetyper och rättigheter inte samkörs. Så har du t.ex. valt två ärendetyper du vill visa men även fyllt i rättigheten Läsa ärenden så kommer ärenden från alla ärendetyper där du har rättighet att läsa synas i listan, inte enbart ärenden från de ärendetyper som du har valt.