Grupper

Grupper används för att underlätta användaradministration. Genom att rättigheter och ansvar kopplas till en grupptillhörighet är det enkelt att tilldela användare olika rättigheter genom att göra användaren till medlem i en grupp.

Vem får administrera grupper?

För att få administrera grupper krävs det att inloggad användare har rättigheten Hantera användare och grupper alternativt Hantera grupper.

För att hantera grupper väljer du Grupper under Organisation i menyn. Du kommer då till en översikt där alla grupper som finns i systemet visas i en tabell.

Tabellen består av kolumnerna Gruppnamn, Beskrivning, och Medlemmar.

Översikt grupper

En användare - flera gruppmedlemskap

En användare som är medlem i flera grupper besitter samtliga gruppers rättigheter.

Specialgrupper: Alla användare och Alla interna användare

Med DF RESPONS följer två specialgrupper. Dessa är inte synliga på gruppsidan, men de kan tilldelas regler på rättighetssidan. Grupperna är Alla användare och Alla interna användare. Om en rättighet tilldelas Alla användare så kommer den att gälla för alla konton i systemet, även specialkontot Publik användare. Tilldelas en rättighet Alla interna användare så gäller den för samtliga konton, dock inte för Publik användare.

Ny grupp

För att skapa en ny grupp klickar du på knappen Ny grupp uppe till höger på sidan. Då öppnas ett inmatningsformulär.

Skapa ny grupp

Fyll i namn och beskrivning av gruppen i formuläret och klicka på Skapa för att lägga till den nya gruppen. Vill du inte fortsätta att arbeta med gruppen efter att du skapat den avmarkerar du rutan Fortsätt arbeta med gruppen.

Ändra grupp

Klicka på gruppens namn för att komma till den valda gruppens egenskapssida.

 Gruppens egenskapssida

Utöver att uppdatera gruppens information är det möjligt att ändra gruppens rättigheter (kräver rättigheten Hantera rättigheter) samt vilka användare som är medlemmar i gruppen (kräver rättigheten Hantera gruppmedlemskap).

Hantera gruppmedlemmar

För att lägga till medlemmar i gruppen söker du på önskad användare i användarfältet och klickar på användaren du vill lägga till. När du har valt vilka användare du vill lägga till i gruppen klickar du på Lägg till medlemmar. Då läggas användaren till i gruppen.

Lägg till en gruppmedlem

För att ta bort en användare från gruppen klickar du på papperskorgen längst ut till höger vid användarens namn.

Ta bort en gruppmedlem

När du är klar med dina ändringar klickar du på Spara.

Tilldela gruppmedlemskap från användarens egenskapssida

Det är även möjligt att göra en användare till medlem i en grupp från användarens egenskapssida. Klicka på knappen Grupper inne på användarens egenskapssida och välj vilket gruppmedlemskap du vill tilldela användare. Markera gruppen i listan Tillgängliga grupper och flytta över till listan Valda grupper med hjälp av pilarna. Gör på motsvarande sätt om du vill ta bort ett gruppmedlemskap för användaren.

Hantera gruppmedlemskap