Gallring

Gallringsfunktionen användas för att nollställa värden på ett visst antal fält hos ett eller flera ärenden. På ärendetypens vy-sida kan du skapa gallringsvyer. Gallringsvyn definierar vilka fält som ska nollställas när en gallring körs. En skapad gallringsvy dyker upp under verktyg på ärendeöversikten hos de användare som är behöriga till vyn.

Inställningar för gallring

Det finns inställningar för gallring som gör att mer än bara fält rensas. Det går att ta bort handlingar, loggar och även hela ärenden vid gallring. Ta reda på vad gallringen gör innan du använder den.

Gallringen utförs genom att användaren på ärendeöversiktssidan markera ett eller flera ärenden och sedan klickar på önskad gallringsvy under verktyg.

Gallring

När ett ärende har gallrats går det inte att återställa den gallrade informationen på annat sätt än att återställa databasen från back-up.