Ärendehantering

Ärenden baseras på en given mall kallad Ärendetyp. Ärendetypen (modulen) bestämmer vilka fält som finns på formuläret. Vid registrering av ett nytt ärende anger användaren ett värde för respektive fält. För mer information om ärendetyper, formulär och fält, se avsnittet Ärendetyper.

Ett registrerat ärende kan i efterhand öppnas upp, ändras och sparas på nytt. Ärenden kan även avslutas och sekretessbeläggas. Vilka användare som har rätt att ändra, avsluta, sekretessbelägga och läsa sekretessbelagda ärenden styrs via systemets behörighetssystem.

En användares rättighet att ändra ett ärende kan variera beroende på vilken ärendetyp som ärendet tillhör samt på vilken enhet i organisationen som ärendet har registrerats. Du kan läsa mer om rättigheter under avsnittet Rättigheter.