Taggfältet

Fältet används för att lägga till taggar i ett ärende. Dels kan användaren skapa egna taggar och dels finns det speciella taggar som Favorit. Det går att lägga till flera taggar i ett fält men dubbletter av taggar är ej tillåtet.

De taggar som skrivs in i ett taggfält kopplas till det fältet i ärendetypen. Det innebär att samtliga användare av ärendetypen kan använda sig av samma taggar. Lägger användare A till taggen 2018 i ett ärende kan användare B använda sig av samma tagg i ett annat ärende. Fältet kan på så sätt används som ett dynmaiskt flervalsfält där taggarna skapas allteftersom.

Taggfält exempel

Speciella taggar visas med ikoner och t.ex. visas Favorit som stjärna i taggfält.

Favorit tagg