Sidlayouter

Sidlayouter är ett koncept som används i DF RESPONS för att skapa en anpassad startsida. En grundlayout kommer per automatik med i systemet. Startsidan i systemet består flera olika funktioner, så kallade widgets. Detta gör det möjligt för varje systemförvaltare och användare att anpassa sin egen startsida.

Exempel på startsida