Anteckningsfältet

Sammanfattning

Anteckningsfältet används för att skapa anteckningar/kommentarer i ett ärende. Fältet är bra att använda i t.ex. utredningar där flera personer ska göra anteckningar i ärendet då det går att anpassa inställningarna för att visa vem som gjort anteckningen, vid vilken tid, datum samt ändringar av anteckningen. Fältet kan t.ex. behörighetsstyras så att användare med en viss roll kan ha rättigheter att skapa anteckningar på ärendet. Det går att sortera fältet efter datum eller användare.

Exempel av anteckningsfältet

Fältets egenskaper

Egenskap Beskrivning
Sidstorlek (lista) Ange hur många anteckningar som visas per sida i listan.
Skaparen får ändra Ange om den som skapat anteckningen tillåts ändra i anteckningen.
Vilka tillåts ändra Ange vilka användare/roller som ska kunna ändra i anteckningar.
Skaparen tillåts ta bort Ange om den som skapat anteckningen tillåts ändra i anteckningen.
Vilka tillåts ta bort Ange vilka användare/roller som ska kunna ta bort anteckning.
Vilka tillåts skapa Ange vilka användare/roller som ska kunna skapa anteckningar.

Interna och externa inställningar

Egenskap Beskrivning
Rader Ange hur många rader anteckningsrutan ska vara.
Höjd Ange höjden på anteckningsrutan.
Bredd Ange maximal fältbredd.
Längd Ange hur många tecken som får användas per anteckning.
Visa teckenräknare Ange om teckenräknaren ska visas eller inte.
Tillåt titel Ange om titel ska kunna anges för anteckningar.
Titel är obligatorisk Ange om titel ska vara obligatorisk.
Sortera lista på Ange standardsortering för anteckningar. Anteckningar kan sorteras på Skapatdatum eller Skaparens namn.
Sorteringsriktning Ange om anteckningar som standard ska sorteras stigande eller fallande.
Tillåt ändra sortering Ange om användare ska tillåtas ändra sortering.
Extra skapar/ändrar info Ev. extra information som lagras ner om användaren som skapar eller ändrar anteckningen.