Widgets

En sidlayout består av olika s.k widgets. I systemet finns tio widgets som kan användas i layouten.

Widgets