Ärendevalsfältet

Sammanfattning

Ett ärendevalsfält används för att koppla samman ett ärende i en ärendetyp med ett ärende i en annan ärendetyp.

Exempel på användningsområde

Fältet används till exempel i lösningen Elevakt där en mängd information om ärenden relaterade till eleven hämtas in från övriga ärendetyper. I exemplet nedan har information om ärenden relaterade till eleven Nora hämtats in från tre olika ärendetyper.

Ärendevalsfältet exempel

Egenskaper

Allmänna inställningar

Egenskap Beskrivning
Ärendetyp Ange den ärendetyp som ärenden ska hämtas ifrån.
Etikett Rubrikfält för länkade ärenden. Ange det fält som ska användas vid kort presentation av valt ärende.
Etikettprefix Ange vilken typ av prefix som ska användas i tillsammans med etiketten.
Väljartyp Enval visas som ett rullgardinsfönster där användaren kan välja ett ärende hos den länkade ärendetypen.
Flerval tillåter användaren att välja flera ärenden hos den länkade ärendetypen.
Länkat fält Om du väljer ett länkat fält hos ärendetypen som du gör uppslag mot för ärendeval så skapas en tvåvägslänk mellan det valda fältet och detta fält. Det innebär att när du på ärende A (denna ärendetyp) väljer ärende B hos den länkade ärendetypen så kommer A automatiskt även att läggas till som valt värde hos det länkade fältet hos ärende B. Samma princip gäller om A väljs hos det länkade fältet på ärende B. För att kunna länka två fält av typen Ärendeval så måste minst ett av fälten tillåta flerval.
Listvy Ange vilken listvy som ska användas för att bestämma vilka (urval) ärenden som ska listas hos den valda ärendetypen, samt hur (vy) de ska presenteras i väljaren. Saknas vyer skapar du dessa genom att gå till vy-sidan för den länkade ärendetypen.
Aktiva detaljvyer Markera de detaljvyer som ska användas för att visa detaljinformation om valda ärenden. Saknas vyer skapar du dessa genom att gå till vy-sidan för den länkade ärendetypen. Du kan markera flera vyer. Det går även bra att dra och släppa vyerna för att ändra ordning. Den första markerade vyn vars urval matchar ärendet kommer att användas för att visa ärendets detaljinformation.
Effektiv datahämtning Ange om effektiv datahämtning ska användas (LoadOnDemand). Detta är lämpligt om den länkade ärendetypen innehåller många ärenden.
Ärendeåtkomst Ange vilken typ av åtkomst som krävs för att se ärenden på den länkade ärendetypen.

Läsbehörighet för ärendet krävs: användare behöver ha läsbehörighet på den kopplade ärendetypen.

Baserat på rolltilldelning(ar) för ärendets enhet: de som har en viss roll på ärendets enhet kan koppla ärenden. T.ex. kan rollen utredare ges behörighet att koppla ärenden till elevakt eller EHT-möte utan att ha behörighet på den kopplade ärendetypen. Denna inställningen är alltid i kombination med läsbehörighet så även de som har läsbehörighet på den kopplade ärendetypen kommer kunna koppla ärenden.

Obegränsad behörighet (alla ärenden kan väljas)

Interna och externa inställningar

Egenskap Beskrivning
Bredd Ange fältets bredd.
Höjd Ange fältets höjd, appliceras på rullgardinslistan för val av ärende.
Antal ärenden per sida Om fältet tillåter val av flera ärenden så visas endast X antal valda ärenden åt gången. Ange här hur många ärenden du vill visa åt gången.
Lägga till ärenden Användaren kan välja bland befintliga ärenden av den relaterade typen och lägga till i listan.
Skapa nya ärenden Användaren kan skapa nya ärenden av den relaterade typen och lägga till i listan.
Överför ärendets enhet Den primära organisationsväljaren på det relaterade skapa ärenden-formuläret sätts till huvudärendets enhet.
Redigera ärenden Användaren kan redigera ärenden av den relaterade typen som finns i listan.
Tillåt ta bort ärenden Användaren kan ta bort valda ärenden från listan.
Ta bort från DB Ska det relaterade ärendet även tas bort från databasen när ärendet tas bort från listan relaterade ärenden?
Visa detaljer Användaren kan öppna detaljvyn för respektive ärende i listan.
Inkrementell sökning Listan filtreras när användaren söker, vilka fält ska inmatat värde söka i.
Visa fältet när ärendet öppnas från länkat fält Om en användare öppnar ett ärende av denna ärendetyp ifrån ett länkat fält på en annan ärendetyp, ska då detta ärende visas för användaren? Om fältet inte är länkat har denna funktion ingen effekt.