Inställningar

Hantera inställningar

Från huvudmenyn, välj Ditt namn -> Inställningar.

Gå till inställningar

Du kommer då till en översiktssida där du ser inställningar för ditt konto.

Exempel på inställningar

A - Byta lösenord

För att byta lösenord på ditt konto klickar du på knappen Byt lösenord.

Byta lösenord

När du har fyllt i uppgifterna klickar du på Spara-knappen i verktygsfältet.

I många fall är användarkontot kopplat till AD och då finns inte möjligheten att byta lösenord.

B - Ändra uppgifter

För att ändra dina personliga uppgifter för ditt konto klickar du på knappen Ändra.

Ändra personliga uppgifter

Beroende på systemets inställningar varierar vilka uppgifter du kan ändra. När du gjort dina ändringar klickar du på Spara-knappen i verktygsfältet.

Språkinställningar

Det finns möjlighet att ändra språk för gränssnittet från svenska till engelska.