Ärendetypslista

Widgeten visar en lista över systemets ärendetyper, dvs. de olika modulerna som finns. Det finns också en sökfunktion där du kan söka fram den modul du vill gå till. Listan kan filtreras beroende på inställningar.

Ärendetyper widget

Inställningar

Allmänna inställningar Beskrivning
Id Anger widgetens unika ID-nummer.
Titel Ange en titel för widgeten.
Beskrivning Skriv en beskrivning av widgeten. Om du väljer att visa beskrivningen kommer den synas i kursivt under titeln.
Aktiv Om ikryssad visas widgeten i layouten.
Visa titel Om ikryssad visas titeln.
Visa beskrivning Om ikryssad visas beskrivningen. Observera att titeln måste vara synlig för att beskrivningen ska vara synlig.
Specifika inställningar Beskrivning
Enskilda ärendetyper Ange om widgeten ska visa enskilda ärendetyper.
Enligt rättigheter Ange om widgeten ska visa ärendetyper beroende på rättighet.
Max visade initialt Ange hur många ärendetyper som ska visas i den initiala listan.
Visa filtrering Ange om filtreringen på ärendetyper och rättigheter ska visas.