Ersättare

Widgeten visar användarens aktuella ersättningar, både de fallen där användaren utsett en ersättare för sig själv och de fall där användaren blivit utsedd till ersättare för någon annan. Det finns också en knapp för att komma direkt till sidan för att lägga till en ny ersättare.

Ersättare widget

Inställningar

Allmänna inställningar Beskrivning
Id Anger widgetens unika ID-nummer.
Titel Ange en titel för widgeten.
Beskrivning Skriv en beskrivning av widgeten. Om du väljer att visa beskrivningen kommer den synas i kursivt under titeln.
Aktiv Om ikryssad visas widgeten i layouten.
Visa titel Om ikryssad visas titeln.
Visa beskrivning Om ikryssad visas beskrivningen. Observera att titeln måste vara synlig för att beskrivningen ska vara synlig.
Specifika inställningar Beskrivning
Visa mina ersättare Ange om widgeten ska visa användarens ersättare.
Visa vem jag ersätter Ange om widgeten ska visa vem användaren ersätter.
Dölj widget om ersättare saknas Ange om widgeten ska döljas om det inte finns några ersättningar att visa.
Visa knapp för att lägga till ersättare Ange om en knapp för att lägga till en ny ersättare ska synas.