E-postmallar

Sammanfattning

Med en e-postmall kan innehållet i de mejl som skickas från systemet anpassas. Mejl kan skickas från systemet vid ett antal tillfällen, t.ex. när:

  • Ett nytt ärende registreras. E-post skickas till användare med rättigheten Meddelas via e-post vid registrering eller Meddelas via e-post vid ändring på ärendet på den enhet där ärendet skapas.
  • Ett ärende flyttas till en ny enhet. E-post skickas till användare med ovan angivna rättigheter på ärendet eller den enhet dit ärendet flyttas. Även användare med rättigheten Meddelas via e-post vid ändring på den ursprungliga enheten erhåller mejlet.
  • Ett ärende ändras. Användare med rättigheten Meddelas via e-post vid ändring erhåller mejlet.
  • En NOS-händelse skickar e-post. Administratören kan med hjälp av händelseverktygen NOS definiera att e-post ska skickas när en viss händelse sker i systemet. NOS-händelsen anger vilken mall som ska användas för den e-post som skickas. Läs mer om NOS under avsnitt NOS (När-Om-Så).

Var anger jag vilka e-postmallar som ska användas?

I ärendetypens egenskaper anger du vilken e-postmall som ska användas när ett nytt ärende registreras, ett ärende flyttas eller ett ärende ändras. Du kan läsa mer om i avsnittet Skapa.

Skapa en ny e-postmall

För att skapa en ny e-postmall går du till ärendetypens administratörssida. Klicka på knappen E-postmallar i verktygsfältet.

Ny epostmall

För att skapa en ny mall när du är inne på översiktssidan klickar du på knappen Ny mall

Egenskap Beskrivning
Mallens namn Ange mallens namn.
Html Ange om mallen ska skapas med Html .
Avsändare (namn) Ange namn på avsändaren. Här kan du använda taggen ##APPLICATION_OWNER## för att kopiera in namnet på systemägaren.
Avsändare (e-post) Ange avsändarens e-post. Här kan du använda taggen ##APPLICATION_EMAIL## för att kopiera in systemägarens e-post.
Mottagare (namn) Ange om mottagarens namn. Fältet kan lämnas tomt om namn hämtas in från fält/NOS.
Mottagare (e-post) Ange om mottagarens e-post. Fältet kan lämnas tomt om e-postadress hämtas in från fält/NOS.
Rubrik Ange rubrik för mejlet som skickas.
Meddelande Skriv meddelande som ska skickas med hjälp av mallen.

När du har angett all information som du vill ha med i din mall klickar du på knappen Spara mall.

Använd taggar för att hämta information

När du skapar en e-postmall kan du använda dig av taggar för att kopiera in information i mallen från systemet. För att få fram taggar som är aktuella för ärendetypen klickar du på knappen Visa hjälp för mallar. Där finns taggar för alla fält, egenskaper kopplade till ärendet, användare, handlingar och systemet. Du kan läsa mer om hur taggar fungerar i Kommunkationsmallar.

Exempel e-postmall

Exempel epostmall