Ärendelogg

Från huvudmenyn, välj System -> Ärendelogg

Den första händelseloggen är den för ärenden och den innehåller information relaterad till just dessa. Ärendeloggen innehåller dock även information kopplad till systemspecifika händelser.

Ärendelogg

Varje händelse är kopplad till en speciell händelsetyp vilka för ärenden är följande.

Händelsetyp Beskrivning
Ärendetyp skapad En ny ärendetyp har skapats.
Ärendetyp ändrad En befintlig ärendetyp har ändrats.
Ärendetyp borttagen En befintlig ärendetyp har tagits bort.
Ärende skapat Ett nytt ärende har skapats.
Ärende ändrat Ett ärende har ändrats.
Ärende borttaget Ett ärende har tagits bort.
E-post skickad Ett e-postmeddelande har skickats iväg.
Ärende läst En användare har gått in på ärendet och läst det.
Ärende utskrivet Ett ärende har blivit utskrivet.
Notifikation skickad En notifikation har skickats till en användare från ärendet.
Ärendehandling skapad En ny handling har skapats på ärendet.
Ärendehandling ändrad En handling har ändrats på ärendet.
Ärendehandling borttagen En handling har tagits bort på ärendet.
Ärendehandling nedladdad En handling har laddats ner från ärendet.
Nedladdning av ärendehandling misslyckades Nedladdning av handling misslyckades.
Indexering påbörjad
Indexering avslutad
Anpassat fel Generella fel som systemet tar hand om.
Ospecificerat Systemet kunde inte identifiera typen. Läs i kommentaren på den specifika loggen.

För varje händelse visas vilken användare som gett upphov till den, ärendetyp, ärende, enhet och datum. Om du öppnar upp en specifik logg så kommer även en beskrivning av loggen att finnas med.

Vid ändring av ärenden visas både det tidigare värdet och det nya värdet för de fält som ändrats. För fält av typen Textruta visas dock endast det tidigare värdet. Syftet med detta är att undvika alltför långa loggmeddelanden, då textrutor ofta innehåller längre textstycken.

Filtrering och sökning

För att filtrera på ärendeloggar så måste du trycka på knappen filter uppe till höger. Filterknapp

Efter du har tryckt på Filter så dyker olika filtrerings alternativ upp. Filter

Filter Typ Beskrivning
Datum Kalender Filtrerar på större/mindre eller intervalldatum när loggar skapades.
Typ Lista Filtrerar på ärendeloggtyper.
Enhet Lista Filtrerar på enheter.
Användare-id Fritext (siffror) Filtrerar på användar-idn.
Användarnamn Fritext Filtrerar på användarnamn.
Beskrivning Fritext Filtrerar på innehållet i beskrivningen på loggarna.
Ärendetyp Lista Filtrerar på ärendetyper.
Ärendetyp-id Fritext (siffror) Filtrerar på ärendetyps-idn.
Ärende-id Fritext (siffror) Filtrerar på ärende-idn som loggen tillhör.

När du har valt de filtreringar du vill göra så trycker du på Filtrera knappen över alla filtreringsalternativ. Sedan laddas alla loggar om och den tar fram de loggar du har specificerat i dina filter.