Ja/Nej-fältet

Sammanfattning

Fältet är en enklare variant av flervalsfältet och används endast då man önskar att samla in Ja eller Nej.

Exempel fältet

Exempel janejfältet

Att tänka på...

Även om ursprungliga tanken är att enbart ha Ja/Nej som svarsalternativ rekommenderar vi att man främst använder flervalsfältet även för detta då det ger en större flexibilitet om man längre fram skulle vilja lägga till ett svarsalternativ.

Egenskaper

Egenskap Beskrivning
Standardvärde Det förvalda värdet (Ja eller Nej). Om du inte vill ha något förvalt värde väljer du Ej standardvärde.
Flervalstyp Typ av val: Radioknappar, Kryssrutor eller Rullgardinslista.