4.10

4.10.1.0

2021-03-18

Funktion

  • Parser - Nya taggar för att hämta information om inloggad extern användare.

  • Sökning - Möjlighet att favoritmarkera (stjärn-ikonen) egenskaper och fält under Ändra sökning. Favoritmarkerade egenskaper/fält lägger sig överst i fönstret nästa gång rutan Ändra sökning öppnas.

  • Användare - Användare som aktiveras av REST API:et blir inte automatiskt inaktiva när systemet startas om ifall de inte har loggat in på länge.

  • Mina sidor - Formatmallen för telefonnummer har ändrats på Mina sidor. Tillåter siffror, +, - och mellanslag.

  • Mina sidor - Formatmall för personnummer på Mina sidor har lagts till.

Buggfix

  • GUI - Ärendelistan töms när man tar fram en rapport eller skriver ut ärenden från ärendeöversiktssidan.

  • Inloggning - Om man loggar in via en SAML-federation och inloggningen misslyckas så visas inget felmeddelande för användaren. (Buggen avsåg intern inloggning.)

  • GUI - Förhandsgranskning av PDF- och Office-filer fungerar inte i IE11.