4.0

4.0.0

2018-09-10 #5051

I denna större release har vi fokuserat på att förbättra systemets funktioner för att i högre utsträckning stödja och förenkla för användande organisationer i deras GDPR-arbete.

Funktion

 • Meddelandeimport - Funktionen meddelandeimport har en cache-funktion som automatiskt rensar cachade meddelanden (partiella) efter en given tid. Det är nu möjligt att manuellt ta bort dessa cachade meddelanden manuellt.

 • Externa användare - Nu funktion för borttagning av externa användare. Syftet med funktionen är att kunna välja att permanent ta bort eller avpersonifiera en godtycklig användare.

  • Borttagning - All information om användaren tas bort, inklusive metadata (icke personlig information, t.ex. när kontot skapades).
  • Avpersonifiering - Endast personlig information tas bort, metadata sparas.

  Exempel - Ärenden

  Ett ärende har skapats av en extern användare. Oavsett om användaren tas bort eller avpersonifieras så försvinner informationen om vilken användare som skapade ärendet. Systemet kommer fortsättningsvis endast kunna visa att ärendet är skapat av en extern användare, men inte vem.

  Funktionen låter administratören dessutom välja vilken övrig information som ska sparas kopplat till användaren. Exempel på detta är skapade kommentarer och lagda röster/underskrifter. Administratören behöver för varje ärendetyp som användaren interagerat med välja vad som ska ske. Möjliga alternativ är Låt vara, Ta bort, Avpersonifiera.

  Exempel - Kommentarer

  En extern användare har lagt till kommentarer på ärenden kopplat till ärendetypen X. Administratören anger att dessa ska tas bort vilket innebär att kommentarerena tas bort permanent, inklusive personuppgifter. Samma användare har lagt till kommentarer på ärenden kopplat till ärendetypen Y. Administratören anger att dessa ska avpersonifieras. Kommentarerna bevaras men all personlig information om vem som skapat kommentarerna tas bort.

  Exempel - Röster

  En extern användare har lagt röster på ärenden kopplat till ärendetypen X. Administratören anger att dessa ska tas bort vilket innebär att alla röster inklusive personuppgifter tas bort permanent. Samma användare har lagt röster på ärenden kopplat till ärendetypen Y. Administratören anger att dessa ska avpersonifieras. Rösterna bevaras och fortsätter räknas men all personlig information om vem som skapat rösterna tas bort.

 • Externa användare - Översiktssidan för en extern användare visar nu även antalet kommentarer användaren har författat.

 • Kommentarer - Det är nu möjligt att ta bort eller avpersonifiera kommentarer manuellt, antingen via ärendeöversikten (massmoderering) eller via ett enskilt ärende. Om en kommentar har svar så behålls kommentaren, all information är borttagen men kommentaren är markerad som borttagen.

 • Röster - Det är nu möjligt att ta bort eller avpersonifiera röster manuellt via ett enskilt ärende. Borttagna röster räknas inte längre till skillnad från avpersonifierade. I dagsläget tillåter systemet endast att superanvändare tar bort röster.

 • Interna användare - Förbättrat funktionen för aktivering/inaktivering av interna användare samt associerad loggning. Det är nu även möjligt att filtrera på aktiva/inaktiva användare i översikten.

 • Interna användare - Lagt till en funktion som gör det möjligt att se relevanta loggar för en intern användare. Exempel på sådana loggar är ändringar, inaktiveringar, utsedda ersättare m.m.

 • Loggar - Lagt till stöd för automatiskt gallring av loggar enligt loggningspolicy. Konfiguration av gallring sker under systemets inställningar.

  • Ärendeloggar - Gallras i samband med att ärende gallras/tas bort.

  • Systemlog - Gallras enligt konfiguration, standard är att loggar äldre än 24 månader tas bort.

  • Användarlog - Gallras enligt konfiguration, standard är att loggar äldre än 24 månader tas bort.

  • Fellog - Gallras enligt konfiguration, standard är att loggar äldre än 6 månader tas bort.

 • Loggar - Uppdaterat gränssnitt för systemloggar, användarloggar och ärendeloggar. Dessa sidor är nu fullt ut responsiva, har bättre prestanda samt förbättrat sökfilter. Vidare är det nu också möjligt att enklare ta fram loggar för vissa funtioner:

  • Interna användare - Det är möjligt att se loggar för en specifik intern användare från användarens inställningssida. Fokus ligger på loggar såsom ändringar, grupptilldelningar, rolltilldelningar och ersättare.

  • Grupper - Det är möjligt att se loggar för en specifik grupp från gruppens inställningssida. Exempel på loggar är ändringar och grupptilldelningar.

  • Roller - Det är möjligt att se loggar för en specifik roll från rollen inställningssida. Exempel på loggar är ändringar och rolltilldelningar.

 • Sökning - Förenklat och förbättrat sökinställningar för fält avseende fritextsökning och användande av systemets snabbsökningsfunktion. Snabbsökning bygger på att systemet skapar sökindex för alla fält som stödjer sökning. Detta är viktigt i många tillämpningar men kan också skapa problem med komplexa ärendetyper. De nya inställningarna gör det möjligt att skräddarsy vilka fält som ska ingå i snabbsökningsindex samt huruvida de ska inkluderas vid fritextsökning. Inställningen görs på fältets konfigurationssida.

  • Sökbart - Standardinställning som alltid funnits men dess syfte har förtydligats. Inställningen syns endast för fält som stödjer sökning och anger att fältet ska visas i systemets allmänna sökfuntioner, t.ex. i ärendeöversikten. Inställningen har inget med fritextsökning att göra.

  • Exkludera från snabbsök - Inställningen gör det möjligt att för fältet bestämma om fältet ska exkluderas från snabbsökningsfunktionen. Ändringar av inställning kan endast göras om fältet stödjer snabbsökning och inställningen anger också fältets standardvärde (ja/nej).

  • Exkludera från fritextsök - Inställningen gör det möjligt att för fältet bestämma om fältet ska exkluderas från fritestsökning. Fritextsökning är den typ av sökning där användaren endast anger en godtycklig sök-sträng i sökruta. Ändringar av inställning kan endast göras om fältet stödjer fritextsökning och inställningen anger också fältets standardvärde (ja/nej).

 • Språkstöd - Fortsatt utbyggnad av språkstöd och förbättringar i systemets funktioner.

 • Fält: Karta - Uppdaterade inställningar för Googles API-nycklar. I och med ändrad licensmodell är det viktigt att kunna säkra upp användandet av API-nycklar så de inte missbrukas av obehöriga. Det är nu möjligt att ange en API-nyckel för karta och en API-nyckel för geokodning. Detta är nödvändigt då olika nycklar måste användas när dessa nycklar begränsas med s.k. HTTP referrer (för karta) och IP/subnät (för geokodning).

 • Fält: Ärendeval - Lagt till nya malltaggar för fältet som kan användas vid ärendeparsning.

  • Länkar
   • ##FIELD_X_LINK_SSO## - Länk till ärendet med url avsedd för system som använder Single Sign-On.
  • Ärende sekretessbelagt
   • ##FIELD_X_IS_CLASSIFIED## - Huruvida ärendet är sekretessbelagt.
   • ##FIELD_X_CLASSIFIED_AT## - Datum och tid (svenskt datumformat).
   • ##FIELD_X_CLASSIFIED_AT_CC## - Datum och tid (aktuellt datumformat).
   • ##FIELD_X_CLASSIFIED_AT_SHORT## - Datum (svenskt datumformat).
   • ##FIELD_X_CLASSIFIED_AT_SHORT_CC## - Datum (aktuellt datumformat).
   • ##FIELD_X_CLASSIFIED_AT_LONG## - Långt datum (svenskt datumformat).
   • ##FIELD_X_CLASSIFIED_AT_LONG_CC## - Långt datum (aktuellt datumformat).
   • ##FIELD_X_CLASSIFIED_AT_TIME## - Tid (tim/min) (svenskt datumformat).
   • ##FIELD_X_CLASSIFIED_AT_TIME_CC## - Tid (tim/min) (aktuellt datumformat).
  • Ärende avslutat
   • ##FIELD_X_IS_CLOSED## - Huruvida ärendet är avslutat.
   • ##FIELD_X_CLOSED_AT## - Datum och tid (svenskt datumformat).
   • ##FIELD_X_CLOSED_AT_CC## - Datum och tid (aktuellt datumformat).
   • ##FIELD_X_CLOSED_AT_SHORT## - Datum (svenskt datumformat).
   • ##FIELD_X_CLOSED_AT_SHORT_CC## - Datum (aktuellt datumformat).
   • ##FIELD_X_CLOSED_AT_LONG## - Långt datum (svenskt datumformat).
   • ##FIELD_X_CLOSED_AT_LONG_CC## - Långt datum (aktuellt datumformat).
   • ##FIELD_X_CLOSED_AT_TIME## - Tid (tim/min) (svenskt datumformat).
   • ##FIELD_X_CLOSED_AT_TIME_CC## - Tid (tim/min) (aktuellt datumformat).
  • Ärende skapat
   • ##FIELD_X_CREATED_AT## - Datum och tid (svenskt datumformat).
   • ##FIELD_X_CREATED_AT_CC## - Datum och tid (aktuellt datumformat).
   • ##FIELD_X_CREATED_AT_SHORT## - Datum (svenskt datumformat).
   • ##FIELD_X_CREATED_AT_SHORT_CC## - Datum (aktuellt datumformat).
   • ##FIELD_X_CREATED_AT_LONG## - Långt datum (svenskt datumformat).
   • ##FIELD_X_CREATED_AT_LONG_CC## - Långt datum (aktuellt datumformat).
   • ##FIELD_X_CREATED_AT_TIME## - Tid (tim/min) (svenskt datumformat).
   • ##FIELD_X_CREATED_AT_TIME_CC## - Tid (tim/min) (aktuellt datumformat).

  Datumformat

  Som standard presenteras datum och tid på svenskt format, t.ex. 2018-09-10 14:14:05. Genom att använda taggarna med CC så är det möjligt att få datum i den aktuella användarens format. Om användaren t.ex. har engelsk översättning av systemet så genereras datumet på engelskt datumformat.

  Vidare så är det möjligt att få ut endast datumdelen, tiddelen (timmar och minuter, ej sekunder) samt ett långt datum på formatet den 10 september 2018.

 • Mall-taggar

  • Allmänt
   • ##TODAY## - Datum och tid (svenskt datumformat).
   • ##TODAY_CC## - Datum och tid (aktuellt datumformat).
   • ##MATTER_LINK_SSO## - Länk till ärendet med url avsedd för system som använder Single Sign-On.
  • Ärende sekretessbelagt
   • ##MATTER_IS_CLASSIFIED## - Huruvida ärendet är sekretessbelagt.
   • ##MATTER_CLASSIFIED_AT_SHORT## - Datum (svenskt datumformat).
   • ##MATTER_CLASSIFIED_AT_SHORT_CC## - Datum (aktuellt datumformat).
   • ##MATTER_CLASSIFIED_AT_LONG## - Långt datum (svenskt datumformat).
   • ##MATTER_CLASSIFIED_AT_LONG_CC## - Långt datum (aktuellt datumformat).
   • ##MATTER_CLASSIFIED_AT_TIME## - Tid (tim/min) (svenskt datumformat).
   • ##MATTER_CLASSIFIED_AT_TIME_CC## - Tid (tim/min) (aktuellt datumformat).
  • Ärende avslutat
   • ##MATTER_IS_CLOSED## - Huruvida ärendet är avslutat.
   • ##MATTER_CLOSED_AT_SHORT## - Datum (svenskt datumformat).
   • ##MATTER_CLOSED_AT_SHORT_CC## - Datum (aktuellt datumformat).
   • ##MATTER_CLOSED_AT_LONG## - Långt datum (svenskt datumformat).
   • ##MATTER_CLOSED_AT_LONG_CC## - Långt datum (aktuellt datumformat).
   • ##MATTER_CLOSED_AT_TIME## - Tid (tim/min) (svenskt datumformat).
   • ##MATTER_CLOSED_AT_TIME_CC## - Tid (tim/min) (aktuellt datumformat).
  • Ärende skapat
   • ##MATTER_CREATED_AT_SHORT## - Datum (svenskt datumformat).
   • ##MATTER_CREATED_AT_SHORT_CC## - Datum (aktuellt datumformat).
   • ##MATTER_CREATED_AT_LONG## - Långt datum (svenskt datumformat).
   • ##MATTER_CREATED_AT_LONG_CC## - Långt datum (aktuellt datumformat).
  • Ärende ändrat
   • ##MATTER_CHANGED_AT_SHORT## - Datum (svenskt datumformat).
   • ##MATTER_CHANGED_AT_SHORT_CC## - Datum (aktuellt datumformat).
   • ##MATTER_CHANGED_AT_LONG## - Långt datum (svenskt datumformat).
   • ##MATTER_CHANGED_AT_LONG_CC## - Långt datum (aktuellt datumformat).
   • ##MATTER_CHANGED_AT_TIME## - Tid (tim/min) (svenskt datumformat).
   • ##MATTER_CHANGED_AT_TIME_CC## - Tid (tim/min) (aktuellt datumformat).

Optimering

 • NOS - Ytterligare optimeringar av prestanda för inläsning av NOS-konfigurationer från databas.

Buggfix

 • Loggning - Åtgärdat en bugg som gjorde att manuell utloggning från systemet loggades som automatisk utloggning.

 • Inloggning - Åtgärdat en bugg som gjorde att informatiosrutan på inloggningssidan försvann om inloggningen misslyckades.

 • Roller - Åtgärdat en bugg som gjorde att det inte gick se namn på tilldelad användare om rollen saknade bakgrundsfärg (vit text på vit bakgrund). Nu är bakgrunden svart med vit text i detta specialfall.

 • Fält: Karta - Åtgärdat en bugg i kartan som gjorde att sidan "hoppade" när användaren klickade på en knapp i kartans verktygsfält på iOS-enheter.

 • Fält: Karta - Åtgärdat en bugg i kartan som gjorde att validatorn som tvingar användaren att sätta ut minst en markör, endast fungerade om funktionen Ändra markörer var aktiverad.

4.0.1

2018-10-04 #5083

Funktion

 • Meddelandeimport - Funktionen meddelandeimport har en cache-funktion som automatiskt rensar cachade meddelanden (partiella) efter en given tid. Det är nu möjligt att manuellt ta bort dessa cachade meddelanden manuellt.

Buggfix

 • Kommentarer - Åtgärdat en bugg som gjorde att funktionen för att visa kommentarstrådar i vissa fall kunde krascha om det fanns inaktiverade kommentarer.

 • Publikationer - Förbättrat utseendet på vissa grafiska element då systemet används i mobil enhet.

 • Ersättare - Åtgärdat en bugg som gjorde att administratörer inte kunde utse sig själva som handläggare för en annan användares räkning.

 • Språkstöd - Diverse fixar där språkstöd saknats eller varit bristfällig.

4.0.2

2018-10-26 #5116

Funktion

 • Fält: Fillista - Utökat fältet med fler taggar.

  • ##FIELD_X_LINKS_ONLY## - Lista med endast länkar (url).
  • ##FIELD_X_LINKS_ONLY_1## - Den första länken (url) i fillistan.
  • ##FIELD_X_HTML_LINKS_ONLY## - Lista (HTML) med endast länkar. Bilder visas om förhandsgranskning av bilder är aktivt.
  • ##FIELD_X_HTML_LINKS_ONLY_NODOWNLOAD## - Lista (HTML) med endast länkar, ej nedladdningsbara. Bilder visas om förhandsgranskning av bilder är aktivt.
  • ##FIELD_X_HTML_LINKS_ONLY_1## - Lista (HTML) med endast den första länken. Bilder visas om förhandsgranskning av bilder är aktivt
  • ##FIELD_X_HTML_LINKS_ONLY_1_NODOWNLOAD## - Lista (HTML) med endast den första länken, ej nedladdningsbara. Bilder visas om förhandsgranskning av bilder är aktivt.
 • Interna användare - För Active Directory-användare så visas numera användarens Native GUID i gränssnittet.

 • Interna användare - Lagt till ny funktion för Active Directory-användare som gör det möjligt att kontrollera användarens status i katalogen. Informationen kan hjälpa till att identifera inloggningsproblem (t.ex. huruvida kontot är inaktivt) och koppla om användare till annat konto med samma användarnamn.

 • Rapportdefinitioner - Det är nu möjligt för datainsamlare att ta hänsyn till Aktuell användare utöver specifik användare.

4.0.3

2018-11-05 #5127

Funktion

 • Fält: Struktur - Ny URL-parameter för att sätt root-enhet på specifikt fält på formatet field_X_RootID.

 • Arbetslås - Arbetslås som visar vem som har låst ett ärende, antingen i ärendeöversikt eller på ett specifikt ärende, listar inte längre användarnamn utan endast namn.