3.6

3.6.0

2017-12-20 #4703

Funktion

 • Externa användare / Ärenderöstning - Utökat inställningar för vilka uppgifter som behöver vara angivna när en extern användare ska logga in, alternativt utföra en uppgift, t.ex. rösta.

  • Inställningen Adress under identifieringsinställningar har brutits ner i delarna Address (gata), Postnummer och Ort. Exempelvis är det nu möjligt att endast kräva Ort när en extern användare ska rösta.

  Identitetsinställningar

  • Vid listning av röster/signaturer på ärenden så har kolumnerna tidigare varit förutbestämda. Från och med nu så är det nu möjligt att konfigurera vilka egenskaper för signaturer som ska listas. Det finns en grundläggande inställning för ärendetypen men det är möjligt att ha en specifik inställning på publikationsnivå.
 • Mina Sidor / Inloggning - Genom att tillhandahålla en särskild länk går det erbjuda godtyckliga inloggningssidor till Mina Sidor. Länken tar parametrar som ärendetyp och typ av identitetsinställningar och använder denna information för att skapa motsvarande inloggningssida. Mer information om detta kan du hitta här.

 • Interna användare - Gränssnittet för att aktivera användare via katalogtjänst, t.ex. Active Directory har förbättrats.

  • Gränssnittet har mobilanpassats med ett responsivt utseende likt övriga systemet.
  • Nu visas funktionen på en egen sida istället för i ett popup-fönster.
  • Tabellen listar nu även kolumnerna Titel och Enhet för att lättare kunna urskilja användare.
 • Fält: Kommunikation - Byggt ut e-postmallar för kommunikationsfältet så att det nu är möjligt att definiera en eller flera filer som ska biläggas e-posten. Filer kan definieras på följande sätt:

  • Genom att ange ett eller flera dokument under Dokumentmallar.
  • Genom att ange ett eller flera Filfält (alla filer associerade med fälten då e-posten skickas kommer bifogas).
  • Genom att ladda upp en eller flera filer till den aktuella mallen.

  Bifoga filer till e-postmallar