4.12

4.12.0.0

2021-04-28

Funktion

  • Mina sidor - En extern användare som loggar in via federation (t.ex. Bank-ID), och som inte har verifierat sin e-postadress, har nu möjlighet att byta e-postadress vid nästa inloggning.

  • Inställningar - Systemadministratören har nu möjlighet att ladda upp en logotyp under System -> Inställningar. Taggen ##APPLICATION_LOGO## ger URL:en till den uppladdade filen.

  • Inloggning - Felaktig inloggning mot API:er returnerar nu felkod 401 (UnAuthorized) istället för 302 (Redirect).

Buggfix

  • Utskrift - Inställning för om ärenderöster ska inkluderas vid utskrift från ärendelistan visas inte om ärendekommentarer är avstängt.

  • GUI - En extern användare som inte är inloggad, röstar på ett ärende (som hen redan har röstat på). Efter inloggning i röstprocessen fastnar användaren och kan inte komma vidare. Nu hamnar man direkt i rätt läge [Redan röstat].