4.8

4.8.0.0

2021-01-07

Funktion

 • GUI - Knappen "Spara och stäng" ligger inte längre under "Spara" utan flyttas upp mellan knapparna "Spara" och "Stäng". På så sätt är knappen alltid synlig och lättare att nå på enheter där man arbetar med en pekskärm.

 • Parser - Ny tagg ##APPLICATION_ROOT_URL##. Ger URL:en till systemet.

 • Karta - Cache för rapportlager i kartan. Denna förändring ger en avsevärd prestandaförbättring för kartor som visar ärenden (t.ex. aktuella fel i modulen felanmälan).

 • Notifikationer - Notifikationer som skickas till fler än en mottagare raderas när en av mottagarna raderar notifikationen. I den nya versionen är det nu möjligt att styra huruvida en raderad notifikation endast ska raderas för användaren som raderar den eller om den ska raderas för alla mottagare.

 • NOS - Ny NOS-SÅ som kan kopiera filer från en kommuniktionshändelse till ett filfält.

 • GUI - Justerat utseendet på inloggningsmenyn i externa formulär.

 • Parser - Ny tagg på fältet textruta för att hämta värdet som HTML: ##FIELD_ID_HTML##.

 • GUI - Om man öppnar ett ärende som har raderats visas nu en informationstext som anger att ärendet har raderats, när det raderades, vem som raderade det samt den kommentar som angavs när ärendet raderades.

Buggfix

 • Attribut - Går inte att redigera enhetsattribut och användarattribut om autotilldelning är uppsatt i systemet.

 • Fält: Kommunikation - Bilder kan inte förhandsgranskas på kommunikationsfältet.

 • Struktur - Går inte att läsa in ärenden (som är kopplade till en enhet) på struktursidan. Samma fel orsakade även att det inte gick att radera enheter.

 • Fält: Kartlager - Kartlager sorteras inte korrekt i lagerväljaren.

 • Mina sidor - Sidan för att visa meddelanden i Mina Sidor försöker hämta meddelanden två gånger.

 • NOS - Problem att skapa NOS-regler som har fler än 20 villkor.

 • Fält: Kommunikation - Dubbla Visa-knappar skapas på kommunikationshändelser om man bläddrar till sidan 2.

 • Fält: Ärendeval - Ärendevalsfält använder inte hela bredden för sina kolumner i rullgardinslistan.

 • Startsida - Widgeten "Ärendeaktivitet" (inte en del av standardlayouten för startsidan) kraschar om man öppnar startsidan på annat språk än svenska.